Digitech

DIGI-Tech

Fremtidens SOSU assistent

 Aktiv 12x

 

Uddannelsens initiativer er målrettet:
Uddannelse af teknologiambassadører, kompetenceløfte basisorganisationen i de fire Sønderjyske Kommunerne og på uddannelsesområdet samt uddanne DIGI-Tech vejledere og helt overordnet at rekruttere en anden elevgruppe end hidtil begrundet i muligheden for både at blive assistent og teknologiambassadør.

Baggrund for uddannelsen:
Aktuelt er der stor mangel på SOSU-personale. Problemstillingen skyldes både, at det er vanskeligt at rekruttere elever til faget, samt at et stort antal SOSU’er over de næste par år går på pension.
Sundhedsvæsenet er karakteriseret ved en hastig udvikling inden for brug af digitalisering og velfærdsteknologi. Der udvikles hele tiden nye teknologier, der kan understøtte borgere, der har brug for hjælp.  Borgere har en forventning om at have adgang til digitale løsninger og teknologier, der kan være med til at give dem større fleksibilitet og uafhængighed.  Arbejdsområder forventes at komme til at ændre indhold og format over de kommende år. Dette vil medføre, at der vil stilles nye krav til de digitale kompetencer og færdigheder både i forhold til anvende teknologien samt til at være medskaber.

Mål
Udvikling af DIGI-Tech har som mål at være en del af løsningen på ovenstående udfordringer.
Både ved at uddanne medarbejdere der kan gå forrest og være med til at sikre den digitale og teknologiske udvikling, samt ved at skabe en uddannelse og et attraktivt læringsmiljø inden for SOSU-uddannelserne, der kan tiltrække elever med andre interesser end den ordinære social- og sundhedsuddannelse og EUX kan.

Den færdige elevs kompetencer:

 • Innovative
 • Digitale og tekniske
 • Relationelle
 • SOSUfaglige
 • Kommunikative
 • Reflektoriske
 • Formidlings- og samarbejdskompetencer
 • Pædagogiske
 • Forandringsparate
 • Udviklende
 • Være vedholdende
 • Turde gå forrest – træde frem, være i en ambassadør- og vejledende rolle både sammen med kolleger og med borger

 

Formål

 •  At øge rekrutteringen til SOSU-faget ved at udbyde en teknisk-innovativ uddannelse, der uddanner eleverne til teknologiambassadører.
 •  Uddanne medarbejdere med kompetence til at være medvirkende til at fremtidssikre den digitale udvikling i kommunerne, sundhedsvæsenet og samfundet.
 •  Understøtte et kompetenceløft hos alle medarbejdere og give fremtidige medarbejdere særlige forudsætninger for at medvirke ved implementering af nye teknologier og digitale miljøer.
 •  At uddanne medarbejdere med særlige kompetencer til at understøtte borgerens ønsker om brug af teknologi med det formål at opnå større fleksibilitet og uafhængighed.
 •  Du bliver optaget på uddannelsen ved at søge en opslået elevstilling hos kommunen.

 

 • Du skal holde øje med jobopslag fra kommunen på kommunens hjemmeside
 • Ansøgningsfristen og uddannelsesstart varierer, men du får besked, hvis du ansættes i en stilling.
 • Kriterierne for at komme i betragtning er et afsluttet Grundforløb 2
 • Kontakt vores Elevadministration ved yderligere spørgsmål.

 

 Hør her, hvorfor Anne-Mette Schwartz har valgt denne uddannelse hos os fremfor en helt masse andre:

 

 

 Torben Ankerstjerne fortæller her om hvorfor han har valgt DIGI-Tech

   


Ansøg ved at klikke her.

 

Senest ændret torsdag, 10 januar 2019 13:09
Webdesign byro aabenraa