Social- og Sundhedsskolen Syds udbudspolitik 2024

SOSU Syds strategi for udbud af AMU og andre kompetenceudviklingsforløb
SOSU Syd Efteruddannelse
Over de seneste år har vi oplevet, at der er et øget fokus, politisk og samfundsmæssigt, på at hele social- og sundhedsområdet står overfor betydelige rekrutteringsudfordringer over de kommende år.
Der er flere og mere plejekrævende ældre, der er faldende ungdomsårgange, kombineret med at mange ansatte indenfor sektoren går på pension i de kommende år. Samlet set betyder det, at vi står overfor en stor samfundsmæssig udfordring i forhold til at have tilstrækkeligt fagligt uddannet social- og sundhedspersonale i fremtiden.
Opgaveglidningen mellem region og kommune betyder samtidigt, at kommunerne har overtaget ansvaret fra regionerne for en del af de sundhedsmæssige opgaver, der tidligere lå på sygehusene.

Læs mere via linket til højre.

DER BESKRIVES HER PÅ SIDEN, HVIS DER FORETAGES EN UDLICITERINGS- ELLER UDLÆGNINGSAFTALE