Udbudspolitik og udlicitering

Formålet med SOSU Syds udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om de overvejelser, der ligger til grund for SOSU Syds udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Vi har et åbent udbud af efteruddannelser, og vi tager stilling til udlicitering ved henvendelser ud fra et hensyn til pris, kvalitet og samarbejde med aftager.

UDLICITERINGSPOLITIK OG UDLÆGNINGSPOLITIK

SOSU Syd får i begrænset omfang henvendelser fra private efteruddannelsesleverandører om mulighed for samarbejde, herunder udlicitering eller udlægning.

Skolen tager konkret stilling til perspektivet for at indgå i en udliciteringsaftale eller udlægningsaftale i de individuelle tilfælde, ud fra følgende kriterier:

  • Der skal være tale om efterspørgsel fra en konkret arbejdsgiver i forhold til at benytte en given privat uddannelsesleverandør • Der skal være tale om en aktivitet som supplerer SOSU Syd’s kompetencer og udbud, det vil sige aktivitet, som skolen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd •
  • Der skal være tale om en situation, hvor SOSU Syd indgår samarbejder med eksterne kursusleverandører som alternativ til ansættelse af timelærere/faste undervisere.

Udliciteringen eller udlægningen skal i øvrigt følge Undervisningsministeriets retningslinjer på området, og enten være et billigere eller bedre alternativ til SOSU Syd egen afvikling af uddannelsesforløbet.

DER BESKRIVES HER PÅ SIDEN, HVIS DER FORETAGES EN UDLICITERINGS- ELLER UDLÆGNINGSAFTALE