Træning af borgere i eget hjem

Udgivet: 16.01.2024

I dette AMU-forløb arbejder vi med at hjælpe borgere med træning, der øger funktionsniveau og livskvalitet.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du kommer til at arbejde med at tilrettelægge en forebyggende træningsindsats.
  • Du lærer at have en vedligeholdende og genoptrænende tilgang.
  • Du får viden om effekten af fysisk aktivitet og de sociale relationers betydning for borgerens sundhed.
  • Du lærer at arbejde med et rehabiliterende sigte som en del af dit daglige omsorgsarbejde.
  • Du lærer at arbejde aktiverende med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.
  • Du skal selvstændigt arbejde aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer og bidrage til, at borgerens ADL-funktioner vedligeholdes, og fysisk svækkelse og social isolation undgås.
  • Du lærer også at medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem træning af funktioner.

Målgruppe:

Uddannelsen er målrettet social- og sundhedspersonale, der som en del af deres jobfunktion har fokus på træning og aktivitet i borgerens eget hjem.

Opstart den 4. marts 2024          

Tilmeldingsfrist den 19. februar 2024