Tilmeld dig via formularen herunder

Vi tilbyder dansk D og naturfag på E-niveau, hvilket svarer til forløbet på et grundforløb.
Fagene vil strække sig over ca. 9 uger som deltidsundervisning (svarende til 2 uger med fuldtidsundervisning).
Vi udbyder fagene som fjernundervisning – det vil sige, at du ikke skal møde fysisk op til undervisning – det kan klares
hjemmefra via din computer. Det vil være muligt undervejs at mødes med din underviser online via din computer.
Der er afleveringsopgaver undervejs i forløbet.

Faget afsluttes med en eksamen.
Hertil er der fremmøde på SOSU Syd.

Tilmelding til enkeltfag Dansk D og Naturfag E

Tilmelding til enkeltfag Dansk D og Naturfag E

Navn
Navn
Fornavn
Efternavn
Hvilket fag