logo lag

Studenterforløb StudentSOSU SydEUD

Tag en SOSU-Uddannelse som student

Vidste du, at med en studentereksamen kan du tage en uddannelse på SOSU Syd? Se her, hvilke muligheder det giver dig!

”Gør en forskel for dine medmennesker – meningsfuldhed når det er bedst – SOSU Syd”

 • Vær elev for en dag og udforsk dine potentialer inden for omsorg, sundhed og pædagogik
 • Simulering på vores hospitalsgange
 • Prøv dig selv af i trygge rammer

Studenterforløbet giver mange muligheder

Studenterforløbet er en uddannelse, der retter sig mod dig, som har interesse for SOSU Faget.  Det kan være, at du med en gymnasial uddannelse i bagagen drømmer om at arbejde inden for SOSU Faget.

Man kan dog også vælge studenterforløbet, hvis man ønsker at videreuddanne sig, f.eks. til jordemoder, sygeplejerske ..

Det kan også være, at du er interesseret i at tage en SOSU uddannelse, fordi du gerne vil arbejde med mennesker. Her vil SOSU uddannelsen også give en god basis for videre kvalificering eller studier.

 

 

Spørgsmål og svar

I uddannelserne på SOSU-retningen bliver du undervist i SOSU-fag. Det kan fx være undervisning i hygiejne, normal aldring og rehabilitering. På Grundforløb 2 skal du også have dansk og naturfag.

På hovedforløb skal du som Social og sundhedshjælper ud i oplæring størstedelen af uddannelsestiden, hvor du skal ud i hjemmeplejen og på plejehjem.

På hovedforløb som Social og sundhedsassistent får du også undervisning i farmakologi, naturfag og dansk. Du skal ud i oplæring størstedelen af uddannelsestiden, hvor du udover plejehjem og hjemmeplejen også skal ud i oplæring på somatisksygehus og i psykiatrien.
På Social og sundhedsassistentuddannelsen har du muligheden for at starte på et hold med en Digi-tech retning. Her er den digitale og teknologiske udvikling inden for sundhedsvæsnet i fokus og det vil blive implementeret i måden I undervises på.

Hvilke fag har jeg på Den pædagogiske assistentuddannelse?

På uddannelsen i PAU-retningen bliver du undervist i fag som fx natur og udeliv, bevægelse og idræt og digital kultur. Du skal også have dansk, samfundsfag, psykologi og idræt.

 • Adgangskravet er, at du skal have bestået matematik og dansk med minimum 02 fra 9. klasse

Du kan få merit, hvis du har det samme niveau eller over i de følgende fag:

Social og sundhedshjælper og assistentuddannelse:

Dansk                                               D eller C


Matematik, fysik og kemi              E, D eller C


Engelsk                                            D eller C


 

Den pædagogiske assistentuddannelse

Dansk                                               C


Engelsk                                            C


Samfundsfag                                   C


Psykologi                                          F


Idræt                                                 F

 • Hvis du får en uddannelsesaftale med kommunen allerede fra Grundforløb 2, kan du få elevløn under hele uddannelsen. Ellers får du elevløn, når du starter på hovedforløb.
 • Hvis du ikke har en uddannelsesaftale fra Grundforløb 2, så kan du søge om SU

Du skal selv kontakte ansættende myndighed i kommunen, men vi tilbyder selvfølgelig råd og vejledning, hvis du får brug for det.

En studentereksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 1, og her er det gennemsnittet, som skal imødekomme kravene på den specifikke uddannelse. Med en uddannelse på SOSU Syd søger du ind via kvote 2, hvor det er selve uddannelsen som er adgangsgivende.

 • Med Social og sundhedshjælperuddannelsen kan du uddanne dig videre til Social og sundhedsassistent, hvor du får merit for noget af hjælperuddannelsen.
 • Med Social- og sundhedsassistentuddannelsen åbnes der op for en række uddannelser via kvote 2. Det er fx Sygeplejerske, Jordemor, Fysioterapeut, Socialrådgiver. Det kan være, at du skal supplere op med enkeltfag, hvis det specifikke uddannelsessted kræver et fag, som du ikke har erhvervet dig under uddannelsen.
 • Med Den pædagogisk assistentuddannelse kan du videreuddanne dig til pædagog via kvote 2

Som social- og sundhedshjælper vil du typisk finde arbejde:

 • I den kommunale hjemmepleje
 • På plejecentre
 • I beskyttede boliger
 • På bosteder
 • I dagcentre eller ældrecentre

Som social- og sundhedsassistent vil du typisk finde arbejde:

 • På hospitaler
 • På plejecentre og i dagcentre
 • I den kommunale hjemmepleje
 • Hos en praktiserende læge eller på specialambulatorier
 • På bosteder eller institutioner for mennesker med særlige udfordringer, psykisk eller fysisk handicap

Som pædagogisk assistent kan du arbejde i

 • Børnehaver
 • Vuggestuer
 • Dagplejen
 • Folkeskolen
 • Skolefritidsordninger
 • Fritidsklubber
 • Botilbud og specialinstitutioner for mennesker med særlige behov og fysisk og/eller psykisk handicap.[1]

[1] https://www.ug.dk/