Somatiske sygdomme – hos mennesker med sindslidelser

Udgivet: 04.09.2023

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med forekomsten og diagnosticeringen af somatiske sygdomme hos borgere, som er i behandling for psykiske sygdomme. Vi skal undersøge, hvordan vi med fokus på bl.a. livsstil kan være med til at mindske overdødeligheden blandt disse borgere.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

Som deltager får du viden om sammenhængene mellem livsstil, bivirkninger af medicin og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlige sindslidelser.

– Du lærer at foretage relevant observation, monitorering og analyse af vitale værdier og deltage i behandling af somatiske tilstande.
– Vi arbejder med at vurdere, hvilke samarbejdspartnere, der er relevante at inddrage i forhold til arbejdet med tidlig opsporing og behandling.
– Du lærer at handle i overensstemmelse med lokale retningslinjer, samt regionale og nationale standarder og strategier.
– Vi arbejder med vejledning og rådgivning i relation til livsstil hos mennesker med sindslidelse for at forebygge og behandle somatisk sygdom.
– Vi inddrager etiske aspekter omkring livskvalitet og ulighed i sundhed i samarbejdet med mennesker med en sindslidelse.
– Du lærer at forholde dig til og tage ansvar for egen rolle og adfærds betydning for samspillet med og relationen til mennesker med sindslidelse.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter, der arbejder i den regionale eller kommunale psykiatri.

Opstart den 22. november 2021

Tilmeldingsfrist den 29. oktober 2021