Tæt på
borgeren
SOSU-hjælper

Social- og sundhedshjælper

Tre grunde til at du skal vælge SOSU-hjælper

Du gør en forskel

Uddannelsen hvor du uddanner dig til at arbejde hos de ældre, syge og andre borgere med særlige behov. Du bliver den fagperson, som borgeren ser mest til i hverdagen, og derfor er dine besøg af stor betydning for dem og deres pårørende.
Du uddannes til en kompetent fagperson, der kan løse en række vigtige opgaver inden for pleje og omsorg.
Det bliver dig, der støtter borgeren med personlig pleje og praktisk hjælp.

Skole og læreplads

Glæd dig til en uddannelse, hvor arbejdet på din læreplads veksler med teori på skolen.
Du kommer fx til at prøve at udføre pleje på vores avancerede simulationsdukker.
Din læreplads er enten på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Du får en vejleder som hjælper og støtter dig, når du er ude på lærestedet.
Du kommer til at arbejde i hjemmeplejen eller på et plejecenter når du er færdig med uddannelsen.

Professionelt nærvær

Som social- og sundhedshjælper arbejder du i borgernes eget hjem. Derfor er det essentielt, at du besidder empati og forståelse for borgerens behov og situation. Kommunikation er en vigtig kompetence i dit samarbejde med borgeren og dennes pårørende.

Lige noget for dig? Læs mere her...

Uddannelsens til social- og sundhedshjælper består af op til tre dele:

 • Grundforløb 1 med en varighed på 20 uger*
 • Grundforløb 2 med en varighed på 20 uger**
 • Hovedforløb med en varighed på 1 år og 2 måneder

*Du skal starte på grundforløb 1 hvis det er under 14 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse
**Du skal starte på grundforløb 2 hvis det er mere end 14 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse

Læs mere om grundforløb

OBS: Du kan få forkortet dit grundforløb 2 eller godskrevet fag hvis du har relevant erhvervserfaring eller en anden uddannelse.

Se ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb 1, 2 og plus

Når du har bestået grundforløb 2, kan du fortsætte på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper. Du kan søge optagelse på til SOSU-hjælper på optagelse.dk. Uanset din alder skal du vælge ”ungdomsuddannelse” når du søger ind på uddannelsen.

For at søge ind på uddannelsen skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information og ansøgning til lærepladser på grundforløb 2.

Husk at skrive det hvis du har en anden uddannelse eller erhvervserfaring. Du kan muligvis få afkortet din uddannelse. Hvor meget er individuelt, men det kan uddannelsesvejledningen hjælpe dig med.

Ansøgningsfrister og opstart:

 

Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1, 2 og plus

For at blive optaget på hovedforløbet til SOSU-hjælper skal du have bestået grundforløb 2.

Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af om det passer til adgangskravene til hovedforløbet.

Når du er tilknyttet SOSU Syd kan du søge lærepladser i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommuner. Du kan læse mere om ansøgning til en læreplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Ansættelse
Din uddannelses til SOSU-hjælper er en erhvervsuddannelse. Derfor veksler du under hele uddannelsen imellem at gå i skole og være på dit lærested. Som SOSU-hjælperelev vil dit lærested typisk typisk være på et plejehjem eller i hjemmeplejen i den kommune du er ansat i.

På din læreplads får du tilknyttet en vejleder som støtter og hjælper dig i din læring. Når du er optaget, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole, og hvornår du skal møde på lærestedet.

Arbejdstid
Uddannelsen til SOSU-hjælper er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:30 når du er på skole. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm. Her kan det forventes arbejdsomfanget stiger.

Når du er på din læreplads, arbejder du ud fra en vagtplan som lærestedet udarbejder.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på dit lærested og på skolen.

Er du er over 25 år har du mulighed for at modtage voksenelevløn. Du har ligeledes mulighed for at modtage at løn fra starten af grundforløb 2 eller kan søge SU.

Læs mere om voksenelevløn her

Hvis du har en anden uddannelse, erhvervserfaring eller er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til SOSU-hjælper eller godskrevet fag. Præcis hvor meget afhænger af din uddannelse og erfaring.

Hvis du er over 25 år, kan du ligeledes få adgang til et forløb særlig tilrettelagt for voksne, kaldet EUV. Læs mere om SOSU-hjælper på 17 uger. Du skal have bestået dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om hvordan du får afkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, står vores uddannelsesvejledere klar til at rådgive dig.

Når du er færdiguddannet SOSU-hjælper, kan du få job i ældreplejen eller på plejehjem. Du vil opleve at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det du kan.

Du kan videreuddanne dig til SOSU-assistent. Fordi du allerede er uddannet SOSU-hjælper, bliver din uddannelse til SOSU-assistent forkortet. Med en SOSU-assistentuddannelse kan du læse videre på mange spændende mellemlange sundhedsfaglige uddannelser fx sygeplejerske, jordmoder, fysioterapeut eller pædagog,

Hvis du er fyldt 25 år og har 2 års relevant erhvervserfaring, kan du uddanne sig til SOSU-hjælper på 17 uger – EUV1.

Du starter direkte på hovedforløbet og får uddannelsen med merit for lærestedsperioderne.

For at blive optaget skal du kunne dokumentere minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år fra ét af følgende områder:

 • Hjemmeplejen
 • Plejecentre

I din dokumentation skal på du påvise erfaring med følgende jobfunktioner:

 • Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt.
 • Væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver.
 • Have indgået i teamarbejde
 • Have deltaget i faglig sparring

Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene? Kontakt vores vejledere, så hjælper de dig.

Optagelsesproceduren
Du skal tilmelde dig en realkompetence vurdering. Det gør du ved kontakte vejledningens uddannelsessekretær.

Du skal i forbindelse med RKV kunne fremvise følgende dokumentation.

 • To års relevant erhvervserfaring
 • Eksamensbeviser fra folkeskolen og eventuel anden uddannelse
 • Certifikater i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse – hvis du har disse kurser

Efter din deltagelse i RKV, vil du tegne en uddannelsesaftale med en kommune.

Næste uddannelsesforløb starter i 2023. Du kan forvendte at være færdiguddannet i august 2023.

 EUV1 – opbygning og opstart

Skoleforløb 1: uge 12-17, fra 20. marts 23 til 28. april 23, i alt 27 dage

Skoleforløb 2: uge 18 til 32, fra 1. maj 23 til 11. august 23 (inkl. ferie i uge 28 til 30), 56 dage

Skoleforløb 3: uge 33, 14. til 16. august 23, 3 dage

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

 

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Ansøg nu udlandsophold Læs mere om udlandsophold