Mod på
ansvar?
SOSU-assistent

Social- og sundhedsassistent

Tre grunde til at du skal vælge SOSU-assistent

Den med ansvaret

Som social- og sundhedsassistent har du mange jobmuligheder. Du kan søge ansættelse i hjemmeplejen, på plejehjem og sygehuse samt i psykiatrien. Dine arbejdsopgaver er mangeartede. Fælles er at du samarbejder med borger/patient for at vurdere, koordinere og udføre opgaver inden for pleje, omsorg og rehabilitering.
Du kommer til at samarbejde med mange forskellige faggrupper som fx social- og sundhedshjælpere, læger og sygeplejersker. Derfor består en stor del af jobbet i at kommunikere dine sygeplejefaglige observationer videre samt koordinere indsatser eller tale med pårørende.
Ligegyldig hvilken del af sundhedssektoren du arbejder i, er du altid helt tæt på borgeren og en nøgleperson i deres hverdag eller sygdomsforløb.

Omsorg for andre

Med en uddannelse som SOSU-assistent får du en solid erhvervsuddannelse inden for pleje, omsorg og sundhed. Du veksler mellem at være på skolen for at lære de nyeste teorier som du bringer i spil, når du er ude ved borgeren på din læreplads. På din læreplads og efter endt uddannelse, hvad enten det er i kommune eller region, er du omsorgsperson for borgeren. Med en uddannelse som Social- og sundhedsassistent er du derfor den fagperson, der har blik for at støtte borgeren.

Videreuddannelse?

Med en Social- og sundhedsassistent uddannelse har du mange muligheder for at videreuddanne dig. Du kan søge direkte ind på sygeplejestudiet, eller søge optagelse på uddannelsen til fysioterapeut eller jordemoder. Du vil have en fordel på disse uddannelser, da du kommer med viden og erfaring. Og så kan du endda få afkortet nogle uddannelser.

Lige noget for dig? Læs mere her...

Uddannelsen til SOSU-assistent består af optil tre dele:

  • Grundforløb 1 med en varighed på 20 uger*
  • Grundforløb 2 med en varighed på 20 uger**
  • Hovedforløb med en varighed på 2 år og 9 måneder og 3 uger

* Du skal starte på grundforløb 1 hvis det er under 24 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse
** Du skal starte på grundforløb 2 hvis det er mere end 24 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Har du allerede taget uddannelsen til SOSU-hjælper, kan du få forkortet dit grundforløb 2 eller få godskrevet fag. Det kan du også hvis du har relevant erhvervserfaring eller en studentereksamen.

Læs mere om grundforløb

Find ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb 1, 2 og plus

Når du har bestået grundforløb 2, kan du forsætte på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent. Du kan søge optagelse til SOSU-assistent på optagelse.dk. Uanset din alder skal du vælge ”ungdomsuddannelse” når du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på hovedforløbet, skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til lærepladser når du går på grundforløb 2.

Når du er tilknyttet SOSU Syd, kan du søge lærepladser i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommuner. Du kan læse mere om ansøgning af læreplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Husk at skrive det hvis du har en anden uddannelse eller erhvervserfaring. Du kan muligvis få afkortet din uddannelse eller godskrevet fag. Det er individuelt hvor meget din uddannelse kan forkortes. Det kan uddannelsesvejledningen hjælper dig med.

Ansøgningsfrister kan du finde her.

 

 

Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1, 2 og plus

For at blive optaget på hovedforløbet til SOSU-assistent skal du have bestået grundforløb 2.

Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af om det passer til adgangskravene til hovedforløbet.

Garanti for læreplads
Er over 25 år, når du bliver optaget på grundforløb 2, har du krav på en læreplads fra du starter som social- og sundhedsassistent. Derfor får du også elevløn frem for SU under hele din uddannelse.

Er du under 25 år, er du garanteret en læreplads. Husk du skal søge lærepladsen.

 

Ansættelse
Din uddannelses til SOSU-assistent er en erhvervsuddannelse. Derfor veksler du under hele uddannelsen imellem at gå i skole og være på din læreplads. Som SOSU-assistentelev møder du tre forskellige områder i løbet af din uddannelse: ældreplejen, sygehuset og psykiatrien.

Du får tilknyttet en vejleder på din læreplads, som støtter og hjælper dig i din læring. Det er også din arbejdsplads som fordeler de forskellige arbejdssteder mellem deres elever. Når du er optaget, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole og hvornår du skal arbejde.

Arbejdstid:
Uddannelsen til SOSU-assistent er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:30. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm. Her kan det forvendtes arbejdsomfanget stiger.

Når du er på dit lærested, arbejder du ud fra en vagtplan som din arbejdsgiver laver.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på din arbejdsplads og på skolen.

Er du er over 25 år har du mulighed for at modtage voksenelevløn. Du får ligeledes løn fra starten af din uddannelse og skal ikke søge SU på grundforløb 2.

Læs mere om voksenelevløn her

Som færdiguddannet SOSU-assistent kan du få job i hjemmeplejen, psykiatrien eller på sygehuset. Du vil med sikkerhed opleve at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det du kan.

På SOSU Syd tilbyder vi mange spændende muligheder for efteruddannelse og AMU-forløb. Se vores mange muligheder her.

Med en SOSU-assistent uddannelse har du tillige adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, fysioterapeut eller jordemoder. Vælger du at læse videre, har du en stor fordel fordi du kommer med en masse erfaring og en solid uddannelse i rygsækken. På nogle uddannelser giver SOSU-assistent uddannelsen mulighed for merit.

Vil du gerne have en lang videregående uddannelse fx læge eller psykolog, skal vælge EUX-velfærd. Læs mere om EUX-velfærd

Hvis du har en anden uddannelse, erhvervserfaring eller er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til SOSU-assistent eller godskrevet fag. Præcis hvor meget afhænger af din uddannelse og erfaring.

Hvis du er over 25 år, har du ligeledes få adgang til et forløb særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om hvordan du får afkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, står vores uddannelsesvejledere klar til at rådgive dig.

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Ansøg nu udlandsophold Læs mere om udlandsophold