Projekter

 OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE PROJEKTER PÅ SOSU SYD. 

 

Digitalisering i faget

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsers prestige gennem et fokus på digitalisering. SOSU Syds undervisere får opdateret deres digitale viden og udvikler undervisningsforløb med afsæt i erfaret praksis. 

Eleverne deltager i tværfaglige teknologidage, hvor de får større forståelse for digitaliseringen. De laver projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære opgaver og formidler deres viden på det teknologiske/digitale område. 

Aktiviteter i projektet:

 • Afdækning af digitale og teknologiske kompetencer. Resultatet bruges til udvikling og justering af undervisningsmateriale, hvorved undervisningen bliver endnu mere praksisnær.
 • Udvikling af elevernes digitale mindset gennem opdatering af undervisernes viden på området. 
 • Tværfaglige teknologidage for elever. Forløbet afvikles som hele dage primært på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.
 • Eleverne skal kunne formidle deres viden fra aktiviteter gennem inddragelse af digitale teknologier.
 • Projektet tager initiativ til to konferencer, hvor samtlige Videns centre og erhvervsskoler i regionen kan deltage. 

Effekter:

 • Eleverne bidrager til at udvikle erhvervsuddannelsernes attraktivitet gennem deres aktive deltagelse i afprøvning af nye undervisningskoncepter.
 • Udvikling af de digitale kompetencer hos eleverne er implementeret i undervisningen.
 • Brobygningen implementerer viden fra projektet og demonstrerer over for eleverne fra Folkeskolen, at erhvervsuddannelserne giver dem mulighed for en hverdag fyldt med spændende og udfordrende digitale og teknologiske problemstillinger.
 • Ved projektets afslutning er det gennemsnitlige frafald af elever på de deltagende uddannelser faldet med 5 % point. 

 

Parter: 

 • Campus Vejle
 • IBC
 • BC Syd
 • Haderslev handelsskole
 • Tønder Handelsskole
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård landbrugsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Hansenberg 

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte


logo digitalisering

 

Karriere Match

Projektet er en fælles ansøgning fra alle SOSU-skoler i Region Syddanmark og en stor del af skolernes ansættende myndigheder. Det tager afsæt i en rekrutterings- og fastholdelsesudfordring for alle SOSU-skoler i Region Syddanmark og har til formål, at:

 • Styrke rekruttering til SOSU-uddannelserne og branchen generelt
 • Styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne i såvel skole som praktik
 • Styrke ovegangen fra grundforløb til hovedforløb
 • Ruste og forberede eleverne til krav og forventninger i praktikken

Projektet ønsker at bidrage til en øget rekruttering, idet projektets tilgang til matchning og forberedelse af eleverne allerede på grundforløb 2 vil gøre det interessant for potentielle elever at søge et grundforløb 2 inden for SOSU-uddannelserne. Dette skyldes, at projektets aktiviteter giver øget mulighed for at overgå̊ til et hovedforløb. Af samme årsag forventer projektet at kunne rekruttere flere direkte fra 9. og 10. klasse. Med matchning skabes en endnu tættere relation til den praksis, som eleverne skal ud i. Dermed sker der et kvalitetsløft i uddannelserne. Projektet vil bidrage til at skabe effekt på regionens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil medvirke til at sikre overgangene i vekseluddannelserne mellem grundforløb 2 og hovedforløb og ud i praktikken.

Dette projekt skal desuden styrke:

 • Samarbejdet mellem SOSU-skoler i Region Syddanmark, de ansættende myndigheder og eleverne på grundforløb 2 og hovedforløb
 • Overgangen mellem grundforløb 2 til hovedforløb
 • Overgang fra første skoleperiode på hovedforløbet til første praktik
 • Interne overgange i praktikperioderne
 • Karriereafklaring på grundforløb 2 og hovedforløb

Projektet indeholder 3 hovedindsatser, som hver især indeholder forskellige aktiviteter og tiltag:

 1. Matchningsaktiviteter på grundforløb 2 mellem ansættende myndigheder og elever. Formålet med matchningen er, at der oparbejdes et gensidigt kendskab, erfaring og samarbejde mellem parterne til gavn for elevens uddannelse.
 2. Forberedelsesaktiviteter på grundforløb 2 og på hovedforløbet med henblik på at forberede eleverne på krav og forventninger i praktikperioderne på hovedfor- løbet samt øge elevens arbejdsmarkedsparathed og robusthed.
 3. Karriereafklarende aktiviteter fra grundforløb til hovedforløb, og videre fra hovedforløb til videreuddannelse eller job med henblik på at styrke elevernes viden om og evne til at træffe kvalificerede beslutninger i forhold til videreuddannelse eller job.

Projektperioden: 2018-2020
 

Røgfri skoletid

Kontaktperson: Rasmus Strudsholm.


RYGEPOLITIK PÅ SOSU SYD

Klistermærke røgfri 0718 1

  FORMÅL:

- At støtte op omkring røgfri fremtid 2030 
- At elever/kursister/gæster og medarbejdere agerer som gode rollemodeller
- At SOSU Syd forbereder eleverne til det kommende arbejdsliv uden rygning. 
- At støtte op om, at 67% af erhvervsskole- og gymnasieelever mener røgfri skoletid er et godt forslag til at undgå rygning blandt børn og unge.

RYGEPOLITIK:

Det er ikke tilladt at ryge i arbejds- og skoletiden på SOSU Syd - heller ikke som gæst.
- Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikel, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i arbejds- og skoletiden. 
- Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også e-cigaretter, snus og lignende. 
- Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle interesserede elever og ansatte. Rygestopkurset er gratis og afholdes bl.a. her på SOSU Syd.

VED OVERSKRIDELSE AF RYGEFORBUDDET:

Hvis SOSU Syd får kendskab til, at en elev/ kursist ryger i skoletiden, indhentes kontaktoplysninger på eleven/kursisten, så Sundhedskoordinatoren, kan kontakte eleven/kursisten med henblik på støtte og vejledning. 
- Hvis der forsat ryges i skoletiden, indkaldes man skriftligt til en uddannelsessamtale ved en uddannelseschef. Uddannelseschefen giver en mundtlig vejledning og informere om konsekvenserne ved yderligere overtrædelser. Som hovedforløbselev, orienteres man om, at en evt. 3. overtrædelse vil inddrage en repræsentant for ansættende myndighed. Ved elever under 18 år orienteres den/de, som har forældremyndigheden. 
- Hvis man fortsat ryger indkaldes der skriftligt til samtale ved uddannelseschefen og på hovedforløbet inddrages ansættende myndighed. I samtalen informeres om, at en yderligere overtrædelse vil medføre, at man sendes hjem/bortvises i en uge og der vil blive foretaget en   vurdering af, om man fortsat skal være i ansættelse / eller elev på skolen. Er eleven under 18 år inddrages den/de, som har forældremyndigheden, samt repræsentant for UU-vejledningen i kommunen.

FOR KURSISTER OG IND I UDDANNELSES ELEVER

Overtræder en kursist/elev skolens rygepolitik og efter almindelig påmindelse herom ikke overholder reglerne, kan kursisten/eleven afvises på kurset/forløbet. Der tilgår efterfølgende orientering til betaler af kurset / arbejdsgiver.


LINKS

Klik  her for at hente en app der kan hjælpe dig med dit rygestop.

https://xhale.dk/

Kræftens bekæmpelse


rygestop@aabenraa.dk    -    rygestop@haderslev.dk    -       rygestop@sonderborg.dk    -    rygestop@toender.dk   


LINKS

Klik  her for at hente en app der kan hjælpe dig med dit rygestop.

https://xhale.dk/

Kræftens bekæmpelse


rygestop@aabenraa.dk    -    rygestop@haderslev.dk    -       rygestop@sonderborg.dk    -    rygestop@toender.dk   

 


 

 

Se pressemeddelelsen om røgfri skoletid ved at klikke her.

SoMeal

Kontaktperson: Rasmus Strudsholm.

Morgenmadsworkshop.HVAD SPISER DU TIL MORGENMAD?

Smider du hurtigt en skål havregryn i skrutten, er du mere til æg og bacon,
eller springer du helt morgenmaden over? Bryd vanen og kom og spis morgenmad
med dine klassekammerater, når SoMeal inviterer på ny inspiration til dine morgenmåltider 
serveret sammen med nybagt bagværk og skoldhed kaffe. 

Herunder kan du finde alle opskrifterne fra workshoppen d. 5. september ved at klikke på billederne.

 meyer1    meyer2    meyer3

meyer4    meyer5    meyer6

 Herunder kan du se en lille stemningsvideo fra dagen.

 

Webdesign byro aabenraa