FAQ - Covid-19 og SOSU Syd

overskriftsbox  Bygningen1 small 

Orientering til elever og kursister om coronavirus 

Hvis I har spørgsmål, der ikke handler om jeres undervisning, kan I få fat i skolen hver dag fra kl. 8-12
på telefon 73 33 43 00. 

Derudover kan skolen kontaktes pr. mail reception@sosu-syd.dk

SOSU Syd  følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme.

I tråd med myndighedernes udmelding skal ingen elever eller kursister møde op på skolen fra den 13.3.2020 og indtil foreløbig d. 13. april. Alt undervisning vil foregå online fra mandag d. 16.03

Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden – og følg med i udviklingen.
Følg med her for opdatering om skolens tiltag og på coronasmitte.dk for udviklingen i myndighedernes anbefalinger. 
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på tlf.:  70 200 233.

Vi har lavet en række gode råd til den gode hjemmearbejdsplads. Dem kan du se ved at klikke her.

Vi har også gode råd til hvordan du bevarer den mentale sundhed. Første tip handler om åndedrættet. Det kan du læse om ved at klikke på billedet.

knap åndedræt

Ofte stillede spørgsmål.

Herunder kan du se svarene på nogle af de spørgsmål der ofter dukker op. Siden bliver opdateret når der kommer nye spørgsmål.

Skal jeg møde op på skolen til undervisning?

Du skal ikke møde op på skolen. Vi gennemfører i stedet al undervisning digitalt, som du følger hjemmefra. Se instrukser på Uddata+.

Får jeg fravær hvis jeg ikke er tilstede online?

Ja, din underviser fører dagligt fravær.
Der er indarbejdet afleveringsopgaver i den digitale undervisning. Det betyder, at det er dine afleverede materialer, der dokumenterer, at du har arbejdet med stoffet og som ligger til grund for fraværsregistreringen.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan få passet mit barn?

Vi er klar over, at det kan give problemer for forældre, når institutionerne er lukkede.
Du er dog selv ansvarlig for at få passet dine børn, hvis du ikke kan have dem hjemme, mens du er til undervisning.
Aftal med din underviser om du kan arbejde på andre tidspunkter af dagen.

 

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg?

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du som udgangspunkt blive hjemme, hvis du er syg.
Husk at melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Hvis du bliver pålagt at gå i karantæne eller bliver smittet med coronavirus, COVID-19, bedes du give skolen besked hurtigst muligt. 

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du har mistanke om corona.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg bliver syg eller skal i karantæne?

SOSU Syd vil gøre sit yderste for at alle gennemfører deres uddannelse til tiden via online under visning.
Hvis du bliver syg, gælder de sædvanlige regler for sygdom og eventuel sygeeksamen.

Til elever på grundforløb

Al undervisning bliver varetaget digitalt.

Alle praktikforløb/forlagt undervisning aflyses som udgangspunkt for grundforløbselever.
For elever på uddannelsesaftale kan arbejdsgiver ønske individuelle aftaler. Du vil i så fald blive kontaktet.
Du skal derfor dagligt checke informationer på Uddata+ og på skolens hjemmeside.


Nye GF2 SOSU hold med opstart d. 23. marts

Hvis du skal starte på uddannelses GF2 SOSU d. 23. marts, vil du blive kontaktet af din underviser i ugen op til og modtage yderligere information om fjernundervisning.

Til elever på hovedforløb

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Optagelse til hovedforløb
Skolen kan optage dig på hovedforløbet, uden at du har opnået praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Dit standpunkt kan erstatte et prøveresultat.
På SOSU Syd afslutter vi grundforløb til sommer, så på nuværende tidspunkt er dette ikke relevant for jer alle sammen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i praktik?

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.
Din praktik kan ændres. Dette kan betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale. Det kan ske, hvis du bliver sendt i ekstra praktikophold i op til to måneder pga. kritiske samfundsfunktioner.
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder, kan fraviges efter aftale mellem dig, dit praktiksted og skolen 

Bliver min eksamen aflyst?

Der er d. 23. 3. 2020 kommet en midlertidig bekendtgørelse, der gør det muligt at afvikle prøver under nye retningslinjer.
Afsluttende prøver på hovedforløb vil kunne afvikles som online eksamener.
De involverede elever vil få direkte besked.  

Skolen kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse. Det gælder eksempelvis:

  • gruppeprøver
  • regler om tilsynsførende ved online prøver
  • beslutning om ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i grundfag og uddannelsesspecifikke fag, herunder grundforløbsprøven
  • regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer

Udskydelse af afsluttende prøver
Skolen kan beslutte, at en afsluttende prøve kan gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan praktikken og du efter aftale forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det anbefales at skolerne afholder afsluttende eksamener online.

 

Får jeg stadig min SU?

Ja, SU bliver stadig udbetalt forud og på månedlig basis.

Kan man stadig søge ind på uddannelserne?

Du kan stadig søge ind på uddannelserne som tidligere. Spørg evt. en af vejlederne hvis du er i tvivl om noget.

Studieture og udlandspraktik

Alle studieture og udlandspraktik er aflyst.

Jeg skal på efteruddannelse, hvad skal jeg gøre?

Alt efteruddannelse er lige nu aflyst. 

Påbegyndte AMU-kurser og andre kursusaktiviteter planlægges fortsat, når hverdagen normaliseres igen. Du hører nærmere herom via besked i din E-Boks. 
Planlagte ikke igangsatte kurser udsættes og planlægges på ny. Er du tilmeldt hører du nærmere herom via besked i din E-Boks. Ellers hold øje med kursusudbuddet på hjemmesiden. 

Ved spørgsmål kontaktes kursusadministrationen via mail kurser@sosu-syd.dk.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her kan du måske finde det inde på Danske sosuskolers FAQ side. Den finder du ved at klikke her.

 

 

Webdesign byro aabenraa