Udd livskvalitet

Bestyrelse

SOSU-Syd er en erhvervsskole og en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, og skolens egen ledelse varetager skolens drift i det daglige.

Bestyrelsen er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende regler for skolens virke, skolens økonomigske grundlag, uddannelsernes indhold og skolens organisation. Bestyrelsen fastlægger ressourcebehov med baggrund i skolens budget og bemyndiger direktøren til at ansætte og afskedige personale. Bestyrelsen vedtager en løn- og personalepolitik for skolen på baggrund af en indstilling fra direktøren.

Mere i denne kategori: Organisation »
Webdesign byro aabenraa