Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Udgivet: 07.12.2023

Her lærer du at samarbejde med borgeren og selvstændigt arbejde med borgerens rehabiliteringsproces.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

– Du får viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde.
– Du lærer at samarbejde med borgeren og medvirke til udarbejdelse af rehabiliteringsplaner.
– Du lærer at indgå i det tværfaglige samarbejde og at bidrage til en koordineret indsats.
– Vi lærer at tilbyde borgeren en træningsindsats, der aktivt medvirker til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen.
– Du får viden om specifikke kognitive dysfunktioner.
– Du lærer at medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer.
– Du lærer at samarbejde med borgeren og dennes pårørende, så borgeren får nemmere ved at deltage i eget liv og i samfundslivet.

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering. 

Opstart den 15. januar 2024       

Tilmeldingsfrist den 21. december 2023