Hurtigt igennem
uddannelsen…
RKV

Realkompetencevurdering

Hvorfor RKV?

billede 1 billede 2

Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart, skal du deltage i en RKV inden du kan blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er lovbestemt og skal sikre at dine erfaringer bliver tilgodeset. RKV’en resulterer ofte i at grundforløb 2 forkortes. På baggrund af din RKV vurderer vi hvor langt dit grundforløb 2 bliver: skal du have 20 uger, færre end 20 uger, eller kan du søge direkte ind på det hovedforløb du ønsker.

Efter du har afsluttet din RKV, får du tilsendt et dokument i din e-Boks der indeholder din vurdering.

Du skal være opmærksom på at dit uddannelsesforløb ikke nødvendigvis starter lige efter din RKV eller på den dato du har søgt optagelse til.

Ansøg nu

En RKV på SOSU Syd er 1.5 dag hvor du er på skolen fra kl. 08:15 – 15:30. Du bliver en del af en gruppe som sammen skal løse opgaver af forskellig art: praktiske opgaver, diskussioner ud fra cases og kreative opgaver. Vi tilstræber at skabe et miljø hvor enhver føler sig godt tilpas og yder det bedste man har i sig. Det er IKKE en eksamen eller en adgangsprøve. Vi vurderer udelukkende hvor langt dit uddannelsesforløb skal være.

Din økonomiske situation under RKV afhænger af flere ting.

Er du i arbejde, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale løn til dig. I så fald kan din arbejdsgiver søge VEU-godtgørelse. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler løn til dig under RKV, har du selv mulighed for at søge VEU-godtgørelse.

Er du ledig og modtager dagpenge, skal du afklare dine muligheder med jobcentret (eller A-kassen).

Hvis du ikke har job eller får dagpenge, kan du søge SU.

Søg SU

Læs mere om VEU-godtgørelse

Det er vigtigt at du medbringer alle relevante dokumenter om skolegang, uddannelse og erhvervserfaring.
• Afgangsbeviser fra folkeskolens 9.-10. klasse eller VUC. Vi skal have dokumentation for at du har bestået dansk og matematik på G niveau eller højere
• Eventuelle eksamensbeviser fra anden skolegang
• Dokumentation for eventuel uddannelse – også selv om det ikke er relevant for denne uddannelse
• Dokumentation for eventuel erfaring inden for social- og sundhedsområdet
• Dokumentation for evt. tidligere ansættelser uanset fag
• Certifikater for førstehjælp og brandbekæmpelse, hvis du har det
• Beviser for frivilligt arbejde fx i foreninger

Det er vigtigt at medbringe al din dokumentation – er du i tvivl, så medbring det. Ved manglende dokumentation kan ikke give dig merit/godskrivning for de fag og kompetencer du er berettiget til.

2024

RKV SOSU, uge   3 – kviknummer 545406RKV3-24

RKV SOSU, uge   8 – kviknummer 545406RKV8-24

RKV SOSU, uge 11 – kviknummer 545406RKV11-24

RKV SOSU, uge 16 – kviknummer 545406RKV16-24

RKV SOSU, uge 18 – kviknummer 545406RKV18-24

RKV SOSU, uge 24 – kviknummer 545406RKV24-24

RKV SOSU, uge 33 – kviknummer 545406RKV33-24

RKV SOSU, uge 36 – kviknummer 545406RKV36-24

RKV SOSU, uge 38 – kviknummer 545406RKV38-24

RKV SOSU, uge 47 – kviknummer 545406RKV47-24

RKV SOSU, uge 50 – kviknummer 545406RKV50-24

RKV PAU, uge 41 – kviknummer 545406RKV41-24

RKV PAU, uge 44 – kviknummer 545406RKV44-24