En meningsfuld uddannelse
Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent

Tre grunde til at du skal vælge pædagogisk assistent

Det pædagogiske håndværk

Vejen til uddannelsen som pædagogiske assistent begynder, når du ved, at du vil arbejde med mennesker. Det kan være børn og unge, men også voksne, alle med vidt forskellige behov.
Spænd selen, og tag del i turen gennem uddannelsen til pædagogiske assistent.
Find gummistøvlerne frem og tag rygsækken på, for hos os handler PA om at agere i kreative og pædagogiske rum. Du kommer ikke kun til at sidde med en bog. Du kommer til at fylde din værktøjskasse med alt det vigtige i uddannelsen. Du skal klatre i træer, og du skal sy. Du skal eksperimentere med at partere fisk og lave kunstinstallationer. Du skal kode robotter og trøste børn, og så sørger dine undervisere for at knytte den relevante teori til alle jeres aktiviteter.

Stjernestunder

Pædagogiske assistenter fra SOSU-Syd er med deres stærke fagidentitet, relationskompetencer og teoretiske viden i stand til, på et fagligt velovervejet grundlag, at træffe beslutninger der medvirker til øget trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle målgrupper. Du bliver den kreative kollega, der skaber stjernestunder for børn, unge og voksne. Samtidig er du medarbejderen, der kan inddrage nye teknologier og innovative tiltag på arbejdspladsen.

Din fremtid

Når du er færdig med uddannelsen, kan du søge job i børnehaver og vuggestuer, bosteder og fritidsklubber, dagplejen og specialskoler – og sågar som aktivitetsmedarbejder på plejehjem. Som pædagogisk assistent bidrager du med din faglighed og store teoretiske viden, som giver dig en stor fordel, idet du møder dem, du arbejder med, i øjenhøjde og har en stor praktisk viden.
Som pædagogisk assistent har du et godt udgangspunkt til at læse videre til pædagog. Du vil opleve at din uddannelse som pædagogisk assistent er en fordel, fordi du kommer med teoretisk viden og erfaring fra praksis. Og så kan du endda få afkortet uddannelsen til pædagog, hvis du vælger den vej.

Lige noget for dig? Læs mere her...

Uddannelsen til pædagogisk assistent består af op til 3 dele:

  • Grundforløb 1 med en varighed på 20 uger*
  • Grundforløb 2 med en varighed på 20 uger**
  • Hovedforløb med en varighed på 2 år, 1 måned og 2 uger

* Du skal starte på grundforløb 1, hvis det er under 24 måneder siden, du gik ud af 9. og 10. klasse.
** Du skal starte på grundforløb 2, hvis der er mere end 24 måneder siden, du gik ud af 9. og 10. klasse.

Har du relevant pædagogisk erhvervserfaring eller en anden uddannelse fx studentereksamen, kan du få afkortet din uddannelse eller godskrevet fag.

Læs mere om grundforløb

Find ansøgningsfrister og startdatoer for grundforløb 1, 2 og plus.

Når du har bestået grundforløb 2, kan du fortsætte på hovedforløbet til pædagogisk assistent. Du kan søge om optagelse til pædagogisk assistent på optagelse.dk. Uanset din alder skal du vælge ”ungdomsuddannelse” når du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en læreplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til lærepladser når du går på grundforløb 2.

Når du er tilknyttet SOSU Syd, kan du søge lærepladser i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommuner. Du kan læse mere om ansøgning af læreplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Ansøgningsfrister

 

Læs mere om adgangskrav til grundforløb 1, 2 og plus

For at blive optaget på hovedforløbet til pædagogisk assistent, skal du have bestået grundforløb 2.

Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af om det passer til adgangskravene til hovedforløbet.

 

Ansættelse
Din uddannelse til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse. Derfor veksler du under hele uddannelsen imellem at gå i skole og være på lærepladsen. Som PA-elev møder du forskellige områder inden for det pædagogiske felt når du er på din læreplads. Du kommer fx til at arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og på skoler, døgninstitutioner samt bo- og væresteder for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

På din læreplads vil du få tilknyttet en praktikvejleder som støtter og hjælper dig i din læring. Det er også din læreplads som fordeler de forskellige læresteder mellem deres elever. Når du er optaget, får du ligeledes en oversigt over hvornår du er på skole, og hvornår du skal arbejde.

Arbejdstid:
Uddannelsen til pædagogiske assistent er en fuldtidsuddannelse på 37 timer ugentligt. Du vil have mindst 25 timers planlagt undervisning om ugen i tidsrummet 8:15 til 15:30. Dertil kommer forberedelse samt perioder med projektarbejde, opgavebesvarelse, faglig fordybelse mm. Her kan det forventes arbejdsomfanget stiger.

Når du er på din læreplads, arbejder du ud fra en vagtplan som din arbejdsgiver laver.

Løn
Du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er på dit lærested og på skolen.

Er du er over 25 år, har du mulighed for at modtage voksenelevløn. Du får ligeledes løn fra starten af din uddannelse og skal ikke søge SU på grundforløb 2.

Læs mere om voksenelevløn her

Hvis du har en anden uddannelse, erhvervserfaring eller er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til pædagogisk assistent eller godskrevet fag. Præcis hvor meget afhænger af din uddannelse og erfaring.

Hvis du er over 25 år, kan du ligeledes få adgang til et forløb særligt tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om hvordan du får afkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, står vores uddannelsesvejledere klar til at rådgive dig.

Som pædagogisk assistent har du mange jobmuligheder. Du kan få job i børnehaver, vuggestuer og fritidsklubber, på skoler, opholdssteder og mange andre steder hvor man arbejder med mennesker. Behovet for pædagogiske assistenter er stigende, og du vil opleve at flere kommuner har fået øjnene op for de pædagogiske assistenters professionelle viden og kunnen.

Du har også mulighed for at læse mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx pædagog eller socialrådgiver. Takket være din PA har du på disse uddannelser en klar fordel.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for videreuddannelse, kan du kontakte vores vejledere der kan hjælpe dig videre.

PA SOM EUV

Hvis du er fyldt 25 år når du påbegynder din erhvervsuddannelse, skal du gennemføre uddannelsen som en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Hvis du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, kan du gennemføre din erhvervsuddannelse uden grundforløb og uden praktik på hovedforløbet. Dette kaldes EUV1.
Kontakt en uddannelsesvejleder for flere oplysninger samt dato for holdstart.
Skolen laver en kompetencevurdering som du kan bruge til at sende med din ansøgning om optagelse til et hovedforløb.

Hvis du ikke har 2 års erfaring

Hvis du har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, eller hvis du har en anden uddannelse fra tidligere, kan du gennemføre din erhvervsuddannelse med hele eller dele af et grundforløb og efterfølgende søge om optagelse på et standard hovedforløb. Dette kaldes EUV2.
Skolen laver en kompetencevurdering af alle EUV2 elever. Du skal møde på skolen til dette i 1-3 dage og får efterfølgende en individuel uddannelsesplan som du kan bruge til at sende med din ansøgning om optagelse til et hovedforløb.

Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller en anden uddannelse fra tidligere, kan du gennemføre din erhvervsuddannelse med hele grundforløb 2 og efterfølgende søge om optagelse på et standard hovedforløb. Dette kaldes EUV3.
Skolen laver en kompetencevurdering som du kan bruge til at sende med din ansøgning om optagelse til et hovedforløb

Hent folder om PA EUV1 for voksne 42 og 84 uger her.

logo lag

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Læs mere om oplæring i udlandet her.

Ansøg nu udlandsophold Læs mere om udlandsophold