fbpx

Kursus
oversigt

55 kurser fundet

Sorter efter Dato / Titel

FÅ PLADSER

Forflytningsvejlederuddannelse

17.04.2023 - Bjerggade 4M, 6200
FÅ PLADSER

Tidlig opsporing - Tønder kommune - Hold 5

17.04.2023 - Idrætsvej 1, 6240
KONTAKT SKOLEN

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

17.04.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Børn og unge med angst

19.04.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Praktikvejleder PAU og SOSU elever særlig indsats

26.04.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

27.04.2023 - Stadionvej 5, 6100

Praktisk hjælp til ældre

08.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Tidlig opsporing - Tønder kommune - Hold 6

08.05.2023 - Idrætsvej 1, 6240

Barnets første 1000 dage

08.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

08.05.2023 - Skolevej, 6430

Opsporing og omsorg ved dysfagi

23.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejdet med børn i udsatte positioner

23.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

AMU pakke Social og Sundhedsassistent

30.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Borgere med kronisk sygdom

30.05.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

01.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

02.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

05.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

06.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Tidlig opsporing af sygdomstegn

06.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

13.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Sygepleje i den grundlæggende pallative indsats 1

16.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

21.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

26.06.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever (basis)

22.08.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Medvirken ved medicinadministration

28.08.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Omsorg for personer med demens - Havnbjerg

28.08.2023 - Skolevej, 6430

Praktisk hjælp til ældre

31.08.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Barnets første 1000 dage

05.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

07.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

AMU pakke Social og Sundhedshjælper 2

11.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejdet som dagplejer - Grunduddannelse

11.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis

12.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem

15.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Samarbejde med pårørende

22.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

27.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Tidlig opsporing af sygdomstegn

27.09.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Personer med demens - Det meningsfulde liv

02.10.2023 - Skolevej, 6430

Kvalitet i offentlige velfærdsydelse

04.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Kvalitet i offentlige velfærdsydelse

04.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejdsmiljø i SOSU arbejdet - Etik og adfærd

23.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

23.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Pædagogmedhjælper - Dagtilbud

23.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Praktikvejleder PAU- og SOSU elever overbygning

23.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Dokumentation og evaluering af PÆD og SOSU-arbejde

27.10.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Farmakologi i Somatikken

06.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Seksualitet og handicappede

06.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

AMU pakke pædagogisk assistent

17.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Magt og omsorg

17.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse

20.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

23.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

23.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

27.11.2023 - Skolevej, 6430

Medvirken ved medicinadministration

30.11.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

05.12.2023 - Bjerggade 4M, 6200

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

07.12.2023 - Bjerggade 4M, 6200