logo lag

Vi uddanner elitepraktikerede bedsteinden for deres felt

side billede

Bestyrelsen består af:

Formand
Allan Emiliussen
Næstformand
Tom Svenson, udpeget af FOA Sønderjylland
Medlem
Ole Ryttov, udpeget af bestyrelsen
Rolf Dalsgaard, udpeget af bestyrelsen
Michael Christensen, udpeget af Aabenraa Kommune
Rikke Falkenløve Knudsgaard, underviser udpeget af medarbejdere (stemmeret)
Janni Lybæk, underviser udpeget af medarbejdere (ingen stemmeret)

Princess Zenab Uddin, SSA og EUX
Lærke Klintø, PAU
Sekretær
Lotte Dalegaard Pedersen, direktør for Social og Sundhedsskolen Syd

Vedtægter

Kvalitetsrapport 2023

Årsberetning

REFERAT/DAGSORDEN

2024

21. marts – Dagsorden
21. marts Referat

2023

11. december – dagsorden
11. december – referat

27. september – Dagsorden
27. september – Referat

22. juni – Dagsorden
22. juni – Referat

23. marts – Dagsorden
23. marts – referat

 

Arkiv

 

I SOSU Syd vil vi med vores strategi 2024-2026
bidrage til at løse velfærdssamfundets vilde problemer.
Vi stræber efter at være regionens og kommunernes
foretrukne samarbejdspartner inden for uddannelse
og innovation. Og for at påvirke de vilde problemer vil
vi samarbejde innovativt med andre uddannelses- og
forskningsinstitutioner samt private virksomheder.

Vores strategi består af en vision, et strategisk mål,
tre mærkesager, en række ambitioner og to centrale valg.

 

Strategi 2024 – 2026

Strategi 2021-2023

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

Strategi for PAU

SOSU Syd ledes af skolens bestyrelse, men har nedsat en direktør og en ledergruppe til at drive skolen i det daglige.

Organisationsdiagram

 

2022 – 23

Udmøntning af resultatlønskontrakt for 2022-23

 

 Samlet målopfyldelse: 98%
Indsatsområde 1: Implementering af strategi 2021 – 23, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 2: Rekruttering, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 3: Gennemførelse, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 4: Ledelsesfaglig udvikling, målopfyldelse 98%

2021 – 22

Udmøntning af resultatlønskontrakt for 2021-22

Samlet målopfyldelse: 99,50%
Indsatsområde 1: Implementering af strategi 2021 – 23. målopfyldelse 100%
Indsatsområde 2: Ledelsesfaglig udvikling, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 3: Rekruttering, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 4: Gennemførelse, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 5: EUX, målopfyldelse 95%
Indsatsområde 6: Internationalisering, målopfyldelse 100%

2020 – 21
2019 – 20

Mød vores medarbejdere