logo lag

Vi uddanner
  • elitepraktikere
  • de bedste
  • inden for deres felt

side billede

Bestyrelsen består af:

Formand
Allan Emiliussen
Næstformand
Tom Svenson, udpeget af FOA Sønderjylland
Medlem
Ole Ryttov, udpeget af bestyrelsen
Rolf Dalsgaard, udpeget af bestyrelsen
Rikke Falkenløve Knudsgaard, underviser udpeget af medarbejdere (stemmeret)
Janni Lybæk, underviser udpeget af medarbejdere (ingen stemmeret)
Sif Maria Lund, udpeget af elevrådet (stemmeret)
Ana Sabic, udpeget af elevrådet (ingen stemmeret)
Sekretær
Lotte Dalegaard Pedersen, direktør for Social og Sundhedsskolen Syd

Vedtægter

Årsberetning

REFERAT/DAGSORDEN

2023
23. marts – Dagsorden
23. marts – referat

 

Arkiv

 

Strategien 2021-2023 har som mål at skabe uddannelser af så høj kvalitet at uddannede fra SOSU Syd bliver eliten inden for deres felt. Det betyder at vi har modet til at rekruttere de rigtige elever, at vi uddanner vores elever og kursister til at være meddesignere af fremtidens velfærdssamfund, og at vi arbejder på at fremme det maksimale potentiale hos vores elever og kursister så de bliver de bedste inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Skolens vision nås igennem fire strategiske mål:

Læring & innovation
Elever og kursister fra SOSU Syd står aldrig i en situation de ikke kan klare.

Sundhed & fælleskab
Vi fra SOSU Syd træffer det sunde valg

Digitalisering & teknologi
Vi fra SOSU Syd uddanner til en digital fremtid

Bæredygtighed
Vi fra SOSU Syd lever et bæredygtigt liv

 

Mod på mere?

Strategi 2021-2023

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

Strategi for PAU

SOSU Syd ledes af skolens bestyrelse, men har nedsat en direktør og en ledergruppe til at drive skolen i det daglige.

Organisationsdiagram

 

2022 – 23

Udmøntning af resultatlønskontrakt for 2022-23

 

 Samlet målopfyldelse: 98%
Indsatsområde 1: Implementering af strategi 2021 – 23, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 2: Rekruttering, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 3: Gennemførelse, målopfyldelse 98%
Indsatsområde 4: Ledelsesfaglig udvikling, målopfyldelse 98%

2021 – 22

Udmøntning af resultatlønskontrakt for 2021-22

Samlet målopfyldelse: 99,50%
Indsatsområde 1: Implementering af strategi 2021 – 23. målopfyldelse 100%
Indsatsområde 2: Ledelsesfaglig udvikling, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 3: Rekruttering, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 4: Gennemførelse, målopfyldelse 100%
Indsatsområde 5: EUX, målopfyldelse 95%
Indsatsområde 6: Internationalisering, målopfyldelse 100%

2020 – 21
2019 – 20

Mød vores medarbejdere