Oplæringsvejleder PAU og SOSU

Udgivet: 02.12.2023

Bliv vejleder på din arbejdsplads.
På dette AMU-forløb er en basisuddannelse, og der er fokus på vejledning af SOSU-elever og PAU-elever.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

– Du lærer at tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om uddannelsen til hjælper, assistent og pædagogisk assistent og at medvirke til samspillet mellem skole og oplæring.
– Du lærer at forstå og formidle nationale og lokale politikker, strategier.
-Du lærer at forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet.
– Du lærer at bruge din kommunikation til at understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis.
– Du lærer at identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglige kompetencer.
– Du lærer at bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø.
– Du lærer at identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen.
– Du lærer at bruge feedback som metode til læring.
– Du lærer at bruge digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion.
– Du lærer at planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe:
Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Opstart den 3. januar 2024         

Tilmeldingsfrist den 9. december 2023