Oplæringsvejleder – lær at undervise

Udgivet: 17.06.2024

Denne uddannelse er et basismodul. Her er der fokus på at klæde dig på til at være den, som kan undervise de nye elever. Du skal inspirere, vejlede og hjælpe – her lærer du hvordan og hvilke mål, der gælder.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du får basal viden om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.
  • Vi hjælper med at oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis.
  • Vi underviser i forståelse af oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet.
  • Du lærer at understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis, og at formidle eget fagprofessionelt arbejde.
  • Vi skal identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence, og bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø.
  • Du lærer at identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen, og anvende feedback som metode.
  • Vi skal også arbejde med at planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering.

Målgruppe:
Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Start 20. august 2024

Tilmeldingsfrist 30. juli 2024