Omsorg for personer med demens

Udgivet: 13.06.2024

På dette AMU-forløb lærer du alt det vigtigste om omsorg for demente borgere. Vi arbejder med at varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?

  • Du lærer at identificere individuelle behov.
  • Du får viden om, hvordan man arbejder med respektfuld omsorg.
  • Du får viden om almindeligt forekommende symptomer på demens.
  • Du kommer til at fordybe dig i livshistorier og hverdagsliv.
  • Du lærer om lovbestemmelser og regler for magtanvendelse.
  • Du lærer at afdækker demensramte familiers belastninger.
  • Du får værktøjer til samarbejde med pårørende.
  • Du vil også lære at forebygge stress og udbrændthed gennem samtaler med kollegaer.

Målgruppe:
SOSU-hjælpere og andre i lignende jobfunktioner.
Opstart den 12. august 2024

Tilmeldingsfrist den 30. juli 2024