Eksamen - hvad så?

Find fag udtrukket til eksamen og andre vigtige oplysninger her...

I lokalundervisningsplanen for din uddannelse kan du finde specifikke oplysninger om din uddannelse fx opbygning og eksamener.

Pædagogisk assistent EUD, EUV2 og 3 2021

Skoleforløb 2 PAU EUX 19083x august 2020

Skoleforløb 1 PAU EUX 19083x august 2019
Pædagogisk assistent august 2019

I skolepraktikplanen kan du finde oplysninger om hvornår du er på skole, og hvornår du er på din læreplads.

Find din skole og oplæringsplan

Find ud af hvilke fag du skal forberede dig på til eksamen.

Fag udtrukket til eksamen