Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Modelfoto Colorboks Modelfoto

Når børn og unge anbringes uden for deres eget hjem, er der pludselig mange forskellige personer og instanser, som får indflydelse på barnets situation – forældre, netværk, anbringende kommune, den offentlige økonomi og den offentlige mening. At arbejde inden for dette komplekse område stiller store krav til medarbejderens faglighed, så fokus bevares på barnets situation og trivsel.  

Skrækscenarier på TV2

Tidligere på året har man i en række dokumentariske udsendelser på TV2 kunnet følge, hvordan børn og unge udsættes for vold, trusler og magtanvendelser fra de ansatte på nogle af landets døgntilbud. For at undgå lignende scenarier i fremtiden er det yderst relevant at ansatte på døgntilbud og opholdssteder bliver tilbudt at blive styrket i deres faglighed og viden på området, så de får en forståelse for, hvordan de kan tilbyde barnet eller den unge den støtte og omsorg, som barnet/den unge har brug for.    

Store krav til medarbejderne

De børn, der anbringes i sociale døgntilbud har ofte været udsat for svigt og alvorlige overgreb i deres tidlige opvækst i en sådan grad, at de er følelsesmæssigt belastede. Der er ofte tale om behandlingskrævende børn, hvilket stiller store krav til medarbejderen i de sociale døgntilbud. Medarbejderen skal kunne rumme og forstå barnets følelsesmæssige reaktioner. Medarbejderen skal have kendskab til og forståelse for barnets vilkår i familier, hvor forældrene ikke er i stand til at drage den nødvendige omsorg for barnet. Medarbejderen skal have forståelse for betydningen af kontakten med barnets familie og netværk og støtte barnet i denne kontakt. Medarbejderen skal være bevidst om sin egen rolle i arbejdet med at danne relation til barnet. Medarbejderen skal kunne beskrive og begrunde sin egen praksis og indgå i faglig dialog med kollegaer og samarbejdspartnere omkring det udviklingsorienterede pædagogiske arbejde.  

Efteruddannelse hjælper

Vi kan på SOSU Syd tilbyde en efteruddannelse, hvor deltagerne bla. får indsigt i de værktøjer, der skal til for at støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. Deltagerne bliver desuden bevidst om, hvordan de forholder sig til omsorgssvigtede børn og unge og deres forældre med henblik på at kunne danne relationer til børnene og de unge og samarbejde med forældrene.   

  

 AMU: Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Kursusstart 7. februar 2021

Ansøgningsfrist 17. januar 2022

AMU- forløbet er tilrettelagt med split, hvor deltagerne er tilbage i egen praksis og kan afprøve det lærte.

Klik for at læse mere.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Arbejdet med sindslidende med misbrug

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at arbejde...

29-11-2021

Job hos os: Kursusunderviser

Vi har brug for en sygeplejerske med bred erfaring, der...

25-11-2021

Praktikvejleder - Basis

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at vejlede...

22-11-2021

Når leg bliver science

Børn helt ned til vuggestuealderen lærer basal blokkodning, når de...

15-11-2021

Vi fester for det første hold Digi-Tech-assistenter

Hip-hip-hurraaah! Vi er glade og stolte, for fredag den 12...

10-11-2021

150 unge elevambassadører

Social- og Sundhedsskole Syd er sammen med 10 andre SOSU-skoler...

05-11-2021

Man kan ikke bygge et hus uden fundament

En historie om rehabilitering… Velkommen til SOSU Syd – som lyd...

25-10-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Når børn og unge anbringes uden for deres eget hjem...

14-10-2021

Bliv underviser hos os

Vi søger sygeplejersker med særlig erfaring inden for psykiatrien, som...

05-10-2021

Jobopslag: Projektleder

Bliv projektleder hos os i opgaveløsningen Har uddannelse gerne på kandidatniveau. Vi er...

01-10-2021

Unge nu til dags - generation alpha

SOSU Syd Efteruddannelse var mandag vært ved en temaeftermiddag med...

27-09-2021

Gode arbejdsdage

OBS! Ny sidste tilmeldingsfrist: D. 9. Oktober. - temadag med Hans...

09-09-2021

Somatiske sygdomme – hos mennesker med sindslidelser

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med forekomsten...

07-09-2021

Praktikvejlederuddannelse – overbygning

Her skal vi arbejde videre med de metoder, som du...

19-08-2021

Borgere med kroniske lidelser

Med denne uddannelse får SOSU-assistenter, og andre med tilsvarende uddannelse...

16-08-2021

Loppemarked

Sælg, shop og smag Er garagen og klædeskabe fyldt med uvurderlige...

12-08-2021

Tidlig opsporing

Børn i udsatte positioner. Du vil på uddannelsen lære, hvordan du...

02-08-2021

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Webdesign byro aabenraa