Jobrettet forløb - SOSU

Elever igang i Simu Lab Foto: Lasse Baltzer Elever igang i Simu Lab

Dette jobrettede forløb er sammensat af 6 AMU-forløb. Her er der fokus på arbejdet med borgere i eget hjem og der er særlig fokus på rehabilitering og træning med borgeren. Endelig skal der også arbejdes med faglig styring og dokumentation.

 

HVEM HAR ADGANG TIL UDDANNELSEN?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet ud­dannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE:
Undervisningen er tilrettelagt, så flere jo­brettede forløb forløber samtidig, for at øge fleksibiliteten for optag, samt hjælpe med større kendskab til arbejdet med digitale værktøjer.

Forløbet gennemføres med selvinstrueren­de materiale, hvilket betyder at der er en underviser tilstede i lokalet, men at under­visningen primært gennemføres ved hjælp af en computer, som bliver stillet til rådighed på skolen. Det kræver ingen IT-færdigheder at deltage på forløbene.

Undervisningsmaterialet består b.la. af op­læg fra undervisere indtalt på PowerPoints, via film, individuelle opgaver og gruppear­bejder.

Ved nogle uddannelser er derindlagt dage med praktisk undervisning.

MÅLGRUPPE:
Forløbet henvender sig til medarbejdere, der både ønsker at blive introduceret til og som har erfaring med SOSU-arbejdet. Den jobrettede uddannelse retter sig både mod sundheds­området og socialområdet. Derved tilbydes en grundlæggende indsigt i SOSU-arbejdet, som der gradvist bygges videre på med en styrkelse af kompetencerne på udvalgte områder inden for socialområdet.

Opstart den 13. september 2021

Læs mere om forløbet på dette link.

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Arbejdet med sindslidende med misbrug

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at arbejde...

29-11-2021

Job hos os: Kursusunderviser

Vi har brug for en sygeplejerske med bred erfaring, der...

25-11-2021

Praktikvejleder - Basis

På dette AMU-forløb bliver du klædt på til at vejlede...

22-11-2021

Når leg bliver science

Børn helt ned til vuggestuealderen lærer basal blokkodning, når de...

15-11-2021

Vi fester for det første hold Digi-Tech-assistenter

Hip-hip-hurraaah! Vi er glade og stolte, for fredag den 12...

10-11-2021

150 unge elevambassadører

Social- og Sundhedsskole Syd er sammen med 10 andre SOSU-skoler...

05-11-2021

Man kan ikke bygge et hus uden fundament

En historie om rehabilitering… Velkommen til SOSU Syd – som lyd...

25-10-2021

Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Når børn og unge anbringes uden for deres eget hjem...

14-10-2021

Bliv underviser hos os

Vi søger sygeplejersker med særlig erfaring inden for psykiatrien, som...

05-10-2021

Jobopslag: Projektleder

Bliv projektleder hos os i opgaveløsningen Har uddannelse gerne på kandidatniveau. Vi er...

01-10-2021

Unge nu til dags - generation alpha

SOSU Syd Efteruddannelse var mandag vært ved en temaeftermiddag med...

27-09-2021

Gode arbejdsdage

OBS! Ny sidste tilmeldingsfrist: D. 9. Oktober. - temadag med Hans...

09-09-2021

Somatiske sygdomme – hos mennesker med sindslidelser

Vi skal i løbet af denne uddannelse arbejde med forekomsten...

07-09-2021

Praktikvejlederuddannelse – overbygning

Her skal vi arbejde videre med de metoder, som du...

19-08-2021

Borgere med kroniske lidelser

Med denne uddannelse får SOSU-assistenter, og andre med tilsvarende uddannelse...

16-08-2021

Loppemarked

Sælg, shop og smag Er garagen og klædeskabe fyldt med uvurderlige...

12-08-2021

Tidlig opsporing

Børn i udsatte positioner. Du vil på uddannelsen lære, hvordan du...

02-08-2021

Arbejdet som dagplejer

Med denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at...

29-07-2021

Webdesign byro aabenraa