”Vi har jo kørt på nedsatte ressourcer. Hvor borgere førhen fik rengøring hver anden uge, har det måske kun været en gang om måneden. Og borgere, der fik et bad flere gange om ugen, har måttet nøjes med kun en enkelt gang om ugen. Vi har været nødt til at prioritere det absolut vigtigste i form af personlig pleje, mad og vand og medicin,” siger Michelle.

Følelsen af svigt

Den prioritering har været svær for den sønderjyske sosuelev. Der har været dage, hvor hun ikke har følt, at hun kunne udføre sit job, som hun gerne ville. At hun ikke har kunnet give borgerne den omsorg, både fysisk og psykisk, som hun gerne ville.

”Jeg følte, at det var et enormt svigt fra min side af. Og jeg havde en følelse af, at jeg ikke gjorde mit arbejde godt nok,” siger hun.

Og som 26-årig aspirerende social- og sundhedsassistent, der lige siden barnsben har ønsket at arbejde i sundhedsfaget, har denne praktikperiode også været et råt blik på virkeligheden.

”Det har været psykisk hårdt. Jeg har været meget presset. Men jeg tror kun, at det har udviklet mig mere. I hjemmeplejen arbejder man generelt mere selvstændigt, end hvis man nu arbejdede på et plejecenter. Og den selvstændighed har rustet mig endnu mere,” siger hun.

Rart at være tilbage

Hun blev færdig med sin praktikperiode i sidste uge og har lige haft sin første dag tilbage på skolen. Og hun var nemlig tilbage på skolen, fordi Børne- og Undervisningsministeriet fornylig gav grønt lys til en genåbning af social- og sundhedsskolerne for elever, der er i gang med deres sidste år i hovedforløbet. Og selvfølgelig med den præmis, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes.

”Det var dejligt at se folk uden uniform,” siger Michelle, der er elev på SOSU Syd i Aabenraa.

”Det var selvfølgelig ikke som det plejede. Vi var kun otte, og vi skal deles op i zoner. Men det var rart.”

Svært at læse derhjemme

Det fysiske fremmøde kommer også til at gavne Michelles læring, mener hun. Der er for mange distraheringer derhjemme,og i hendes fag, hvor relationer til mennesker er afgørende, er det gavnligt at være tilbage blandt andre elever og lærere.

”Jeg har ufattelig svært ved at holde koncentrationen derhjemme, så det er godt, at vi kan begynde at komme tilbage. Og samtidig øger det motivationen at være blandt sine skolekammerater og undervisere. Nu er jeg jo snart færdig,” afslutter Michelle.

Og hvis alt går som forventet, kan hun kalde sig autoriseret social- og sundhedsassistent 29. maj.