Medicin administration

Udgivet: 02.06.2023

Her får du de nødvendige kompetencer til at arbejde med borgernes medicin. Du vil på dette forløb lære at handle selvstændigt og forstå problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler.

  • Vi skal arbejde med at observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer
  • Vi lærer at genkende medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • Vi arbejder med sundhedsprofessionelle internetbaserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • Vi lærer at handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence.
  • Vi samler al vigtig viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejdet med medicin.
  • Der er også fokus på samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration.
  • Vi skal til sidst lære at dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ års praksiserfaring.

Kursusstart 7. august 2023

Ansøgningsfrist 28. august 2023

Tilmeld dig her.