Kvalitetsarbejde og udvikling
billede 1

Det er vigtigt for os at vores elever bliver så dygtige som muligt til deres fag. Derfor ønsker vi hele tiden at arbejde for at forbedre kvaliteten af vores uddannelser og undervisning. Vores arbejde med kvalitetsudvikling er inspireret af værktøjet Skoletrivsel for alle. Tidsperspektivet for et forløb er et år fra vi vælger vores fokus til vi evaluerer indsatsen.

Trin 1 Overblik: Her skaber vi os overblik over, hvordan det står til med vores arbejde med kvalitetsudviklingen på udvalgte områder set i forhold til vores kvalitetsmål, og vi beslutter, hvilke(t) område(r) vi ønsker at arbejde med eller hvilket problem, vi ønsker løst. Vores kvalitetsmål retter sig mod uddannelses- og institutionspolitiske målsætninger, og de mål der gælder for de enkelte erhvervsuddannelser samt skolens egne mål. Det er på baggrund af disse, at vi vurderer vores egen praksis.

Trin 2 Viden: På dette trin søger vi viden om det område, vi har udvalgt, og vi får inspiration til, hvilken handling vi vil sætte ind med for at styrke kvaliteten. Det kan blandt andet være viden fra forskning, erfaringer fra praksis eller inspiration fra den lovgivning, der gælder på området. Vi spørger os selv, hvilke årsager der kan være til problemet samt hvilke årsager til problemet, det er realistisk at løse.

Trin 3 Handleplan: Dette trin skal klæde hos på til at sætte handling bag intentionerne. Her udvælger vi de indsatser, vi ønsker at igangsætte. Vi udarbejder handleplan for indsatsen, hvor der laves klare aftaler omkring, hvem der gør hvad og hvornår. De valgte indsatser kan have fokus på forskellige niveauer; de kan have fokus på det kvalitetsfremmende arbejde, som er rettet mod alle, de kan have fokus på det forebyggende kvalitetsarbejde, som er rettet mod de få eller mod specifikke behov eller indsatserne kan have fokus på det indgribende kvalitetsarbejde, hvor der er fokus på de enkelte.

Trin 4 Evaluering: Her undersøger vi om er sket forbedringer, om vi skal arbejde videre med det samme kvalitetsområde, eller om vi kan starte på et nyt.

Skole trivsel for alle

National målsætning:
Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov.

Målsætninger, ”4 klare mål”

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Dokumentation

Opfølgningsplan

 

2022

SSH                     8,3
SSA                     9,3
PAU                     10,4

2021

SSSH                 7,8
SSA                    9,4
PA                     10,1

2020

SSH 2020           7,6
SSA 2020           8,5
PA 2020             9,9

2019 

SSH 2019           8,6
SSA 2019           8,9
PA 2019             9,7

Det er vigtigt for os at give vores elever de bedste forudsætninger for udvikling og læring, derfor arbejder vi aktivt for at tilbyde det bedst mulige undervisningsmiljø

 

På SOSU Syd arbejder vi projekt- og udviklingsorienteret for at skabe resultater, der støtter op om strategien.

Vi igangsætter løbende projekter både internet på skolen, men også i samarbejd med andre skoler og samarbejdspartnere.

Læs mere om projekterne.