Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Udgivet: 11.12.2023

Dette AMU-forløb lærer dig at anvende relevante metoder og redskaber i det daglige arbejde med kvalitet.

Bagefter kan du løbende bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

– Vi lærer at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i offentlige velfærdsydelser med borgeren eller barnet i centrum.

-Du lærer at anvende relevante metoder og redskaber.

-Du lærer at arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til principper, standarder og kvalitetsmål.

-Vi arbejder med værdier i gældende politikker og lovgivning.

-På baggrund af kendskab til din egen rolle i udviklingen af kvalitet i det daglige arbejde, kan du samarbejde om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet og sammenholde dem med de muligheder for kvalitetsudvikling, som følger af politisk fastsatte mål og rammer.

-Du kan, i det interne og eksterne samarbejde, medvirke til at understøtte og udvikle kvalitet i overgange mellem de forskellige tilbud og ydelser.

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med offentlige velfærdsydelser inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Opstart den 29. januar 2024       

Tilmeldingsfrist den 8. januar 2024