Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 21. august 2023
Startdato 12. september 2023
Slutdato 14. september 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu141
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Skolefagkode: 48729
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske- og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Formål:
Efter endt uddannelse kan du, gennem brugen af refleksionsmetoder, arbejde med faglige refleksioner i din pædagogiske praksis og i samarbejde med andre. Du vil samtidig opnå styrkede refleksionskompetencer, der vil medvirke til, at du er i stand til at justere og udvikle den pædagogiske praksis.

Indhold:
Deltageren kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.Deltageren kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.Deltageren kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.