Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 22. maj 2023
Startdato 13. juni 2023
Slutdato 15. juni 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu130
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Skolefagkode: 46873
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektor, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser.

Formål:
Deltageren kan observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb.

Indhold:
Deltageren kan i sit daglige arbejde selvstændigt varetage observationer og pleje af den postoperative patient, ud fra tidligere erhvervet viden om postoperativ sundheds- og sygepleje. Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til kendte komplikationer som tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af muskel- og knoglemasse og delir. Desuden kan deltageren observere, vurdere, dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb. Endvidere kan deltageren anvende den sidste nye viden om optimal smertebehandling og ernæring samt have fokus på betydningen af at mindske brugen af sonde og kateter og på hensigtsmæssig forflytningsteknik. Deltageren kan observere og tilrettelægge en forebyggende indsats ved sammensatte tværfaglige problemstillinger hos den postoperative patient. Deltageren kan indgå i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende postoperativt forløb, herunder videregive informationer (f.eks. læge eller sygeplejerske) og medvirke til en målrettet forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til den postoperative patient.