Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Borgere med kronisk sygdom

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 8. maj 2023
Startdato 30. maj 2023
Slutdato 5. juni 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Borgere med kronisk sygdom
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu128
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Borgere med kronisk sygdom
Skolefagkode: 46834
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for andre medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der arbejder med borgere med kroniske sygdomme.

Formål:
Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer bl.a. at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling.

Indhold:
I samarbejde med borgeren med kronisk sygdom og dennes netværk kan deltageren medvirke til at identificere borgerens behov med respekt for betydningen af identitet og autonomi. På baggrund af viden om fællestræk ved kronisk sygdom samt kronikerindsatsen kan deltageren støtte borgerens rehabilitering med fokus på det gode hverdagsliv og herunder medvirke til en styrkelse af egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. I det arbejde kan deltageren inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Deltageren kan desuden løbende ajourføre sin viden om kroniske sygdomme og sit kendskab til tilbud og muligheder samt indgå i dialog med borgeren og dennes netværk om disse.