Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Arbejde med ældre i eget hjem

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 25. august 2023
Startdato 15. september 2023
Slutdato 21. september 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Arbejde med ældre i eget hjem
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu145
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Arbejde med ældre i eget hjem
Skolefagkode: 42679
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.

Formål:
Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Indhold:
Uddannelsens mål er, at deltagerne efter uddannelsen kan:- genkende aldringens normale forløb fysisk, psykisk, social og åndeligt, og deltagerne kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer og derved medvirke til at bevare den ældres funktionsniveau længst muligt. - observere og viderebringe ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred, til relevante samarbejdspartnere. - aktivere den ældre borger fysisk, psykisk og socialt med henblik på at forebygge sygdomme, svækkelse og isolation. - arbejde udfra en ældrepædagogisk synsvinkel, hvor borgerens medindflydelse og aktive medvirken er størst mulig. - i de daglige arbejdsopgaver tage udgangspunkt i den ældre borgers kulturelle baggrund. - genkende og reagere hensigtsmæssigt i mødet med den ældre borger i den sorg og krise som er afledt af aldringen.