Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 23. november 2023
Startdato 23. november 2023
Slutdato 29. november 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu161
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Skolefagkode: 44886
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU'ere m.fl.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes.

Indhold:
Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.