Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Tidlig opsporing af sygdomstegn

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
6. juni 2023 Valgt 28 ledige pladser
27. september 2023 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 15. maj 2023
Startdato 6. juni 2023
Slutdato 12. juni 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Tidlig opsporing af sygdomstegn
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu129
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Skolefagkode: 46874
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Formål:
Deltageren kan medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Indhold:
Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.