Efteruddannelsesmodul

[Gå Tilbage]

Barnets første 1000 dage

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 14. august 2023
Startdato 5. september 2023
Slutdato 7. september 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Barnets første 1000 dage
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu138
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Barnets første 1000 dage
Skolefagkode: 49923
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Formål:
Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Indhold:
Deltageren: - Har faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.- Kan anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.- Kan indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.- Kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.