overskrift kursus

Kursus i magt og omsorg

I november tilbyder vi et kursus i at yde omsorg for mennesker, der måske ikke ønsker hjælp. Målgruppe Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere. Formål:  Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens…

Kursus i vejledning af praktikanter

I oktober kan vi tilbyde et kompetenceforløb til ufaglærte. Indhold Deltagerne kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse med kontakt til og samtale med borgere. Deltagerne kender reglerne for tavshedspligt og kan i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet, varetage…

Kursus i vejledning af praktikanter

Kursus i vejledning af praktikanter   I oktober kan vi tilbyde et overbygningskursus i praktikvejledning. Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales…
Webdesign byro aabenraa