overskrift kursus

Kursus i vejledning af praktikanter

I oktober kan vi tilbyde et kompetenceforløb til ufaglærte. Indhold Deltagerne kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse med kontakt til og samtale med borgere. Deltagerne kender reglerne for tavshedspligt og kan i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet, varetage…

Kursus i vejledning af praktikanter

Kursus i vejledning af praktikanter   I oktober kan vi tilbyde et overbygningskursus i praktikvejledning. Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til. Ligeledes anbefales…

Kursus i pædagogiske læreplaner

I oktober kan vi tilbyde et kursus i den styrkede pædagogiske læreplan. Målgruppe: Kurset er for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Dette kursus udbydes over seks eftermiddage fra kl. 12.45 – 16.30. Formål:  Deltagere opnår viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det…
Webdesign byro aabenraa