kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Farmakologi i somatikken

Ekstern afholdelse, Skolevej, 6430 Nordborg
29. januar 2019 Kontakt skolen
20. februar 2019 Valgt 26 ledige pladser
27. marts 2019 26 ledige pladser
29. april 2019 26 ledige pladser
14. maj 2019 26 ledige pladser
22. maj 2019 26 ledige pladser
29. maj 2019 26 ledige pladser
12. august 2019 26 ledige pladser
19. august 2019 26 ledige pladser
26. august 2019 26 ledige pladser
2. oktober 2019 26 ledige pladser
6. november 2019 26 ledige pladser
18. november 2019 26 ledige pladser
26. november 2019 26 ledige pladser
2. december 2019 26 ledige pladser
Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
10. april 2019 27 ledige pladser
30. oktober 2019 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Ekstern afholdelse, Skolevej, 6430 Nordborg
Tilmeldingsfrist 25. januar 2019
Startdato 20. februar 2019
Slutdato 23. marts 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2137,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2137,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Deltageren kan anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis. observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder udføre lægemiddelregning på udvidet niveau varetage medicinering via subcutan kanyle inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540619amu114
Minimum antal deltagere 19
Maksimum antal deltagere 26
26 ledige pladser
Fag til kurset:
Farmakologi i somatikken
Skolefagkode: 45673
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2137,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2137,50 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Formål:
Deltagerne kan varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik således, at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Indhold:
Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.Deltageren kan:- anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation- herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.- observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner- handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder - udføre lægemiddelregning på udvidet niveauvaretage medicinering via subcutan kanyle- inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministrationDeltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.
Webdesign byro aabenraa