kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Arbejdet med netværksfamilie

Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Startdato 1. februar 2019
Slutdato 23. februar 2019
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2564,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2564,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Deltageren kan drage omsorg for et barn eller en ung, på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og udfordringer det medfører, at være konkret godkendt plejefamilie, herunder netværksplejefamilie. Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. Herunder inddrage barnet/den unges perspektiver og medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv. Deltageren kan, med afsæt i refleksion over egen rolle, som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk, respektfuldt støtte barnet/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv.
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540619amu94
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Arbejdet som netværksplejefamilie
Skolefagkode: 48571
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2564,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2564,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende specifikt godkendte netværksplejefamilier.

Formål:
I uddannelsen lærer du at drage omsorg for et barn eller en ung i relation til at være godkendt som netværksplejefamilie. Du lærer at støtte barnet/den unges udvikling med udgangspunkt i formålet med anbringelsen og om at inddrage barnet/den unges perspektiver i arbejdet. Du får desuden viden om relevant lovgivning indenfor netværkspleje.

Indhold:
- Deltageren kan drage omsorg for et barn eller en ung, på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og udfordringer det medfører, at være konkret godkendt plejefamilie, herunder netværksplejefamilie. - Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. Herunder inddrage barnet/den unges perspektiver og medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv. - Deltageren kan, med afsæt i refleksion over egen rolle, som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk, respektfuldt støtte barnet/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv. - Deltageren kan udføre arbejdet som konkret godkendt plejefamilie ud fra relevant lovgivning, omkring særlig støtte til børn og unge samt rammerne for plejefamiliens arbejde. Herunder indgå i relevant og forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge, fx fra dag- skole- og fritidstilbud.
Webdesign byro aabenraa