kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

Øvrige kurser Antal hold Status
Demens 1 Kontakt skolen
Had. Dagpleje - eval. af lærerplanskurset 1 Ledige pladser
AMU kurser Antal hold Status
Arbejde med sindslidende med misbrug, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 9 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 1 Ledige pladser
Medicinadministration m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken til lægemiddelbrug m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Aabenraa Kommune 2 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Kontakt skolen
Opkvalificering neuropædadagogik 6 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 2 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Personer med demens 1 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 3 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, Havnbjerg - Sønderborg 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU
Medvirken til rehabilitering

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Demens 1 Kontakt skolen
High og Low Arousal - Familieplejen - Sønderborg 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
6-ugers Jobrettet uddannelse, SOSU-medarbejder 1 Ledige pladser
Arbejde med sindslidende med misbrug, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Deeskalerende kommunikation 0 Kontakt skolen
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 9 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 0 Kontakt skolen
Medicinadministration m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medvirken ved lægemiddelbrug 2 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Kontakt skolen
Opkvalificering neuropædadagogik 6 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 2 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Personer med demens 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajouføring med fokus på DIGI-Tech uddannelsen 1 Ledige pladser
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
RKV med retning PAU 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 1 Ledige pladser
Tværfagligsektorielt arb. m. rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 3 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, Havnbjerg - Sønderborg 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Øvrige kurser Antal hold Status
Demens 1 Kontakt skolen
Dagpleje opkval. indenfor lærerp. og Neuroplæd 3 Kontakt skolen
Meditation og kropssscanning i børnehøjde 1 Kontakt skolen
Temadag som eval. af læreplanskurset 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
6-ugers Jobrettet uddannelse, SOSU-medarbejder 1 Ledige pladser
6-ugers Jobrettet uddannelse, Pædagogisk medarbejd 1 Ledige pladser
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
6 ugers jobrettet uddannelse, Pæd 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffaktive metoder 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer - Grundud. for dagplejer 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Børns motorik, sansning og bevægelse 1. 1 Ledige pladser
Den styrkede pædagogiske læreplan 4 Ledige pladser
Den styrekede pædagogiske lærerplan - onsdage 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 9 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Læringsmiljø og børnsmotorik, sansning og bv 2. 1 Ledige pladser
Medvirken til lægemiddelbrug m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Medicinadministration m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Aabenraa Kommune 2 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Personer med demens 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 2 Ledige pladser
Opkvalificering neuropædadagogik 6 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Webdesign byro aabenraa
×
KURSUS OM LÆRINGSMILJØ OG BØRNS MOTORIK
Se lige her! 

Hvis du arbejder med børn, har du nu mulighed for at følge et kursus på SOSU Syd, som vil lære dig en hel masse om at give børn mulighed for at bruge og udfordre kroppen. Du får gode ideer til, hvordan du kan bruge legeredskaber til at skabe læringsmiljøer, der støtter børns læring og motorik. Du vil lære at arbejde sammen med forældre om at finde de bedste måder at stimulere det enkelte barn på.

Lyder det spændende, så skynd dig at klikke her for at læse mere, og hvor der også er link til tilmelding.

Start den 2. september 2019. 
Tilmelding senest 12. august 2019.

COLOURBOX2264067