kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Pleje af den svært overvægtige borger

Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 1980,50 kr.
Pris for ledige 1980,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1980,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Deltageren kan yde optimal pleje og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder vejrtrækning, kredsløb, tryksår, kontinens, hygiejne og ernæring. Deltageren kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært overvægtige borger. Deltageren kan imødekomme og kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. Deltageren kan bidrage til et godt arbejdsmiljø på baggrund af viden om de særlige krav til fysiske rammer og sikkerhed ved arbejdet med svært overvægtige borgere.
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Pleje af den svært overvægtige borger
Skolefagkode: 47876
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1980,50 kr.
Pris for ledige: 1980,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1980,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, der arbejder med svært overvægtige borgere inden for sygehusområdet. Sekundært henvender uddannelsen sig til social- og sundhedshjælpere m.fl. eksempelvis omsorgsmedhjælpere.

Formål:
Deltageren opnår kompetencer til at sikre optimal pleje og omsorg for den svært overvægtige borger samt fremme det gode arbejdsmiljø i forhold til at arbejde med svært overvægtige borgere.

Indhold:
Deltageren kan yde optimal pleje og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder vejrtrækning, kredsløb, tryksår, kontinens, hygiejne og ernæring. Deltageren kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært overvægtige borger.Deltageren kan imødekomme og kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. Deltageren kan bidrage til et godt arbejdsmiljø på baggrund af viden om de særlige krav til fysiske rammer og sikkerhed ved arbejdet med svært overvægtige borgere.

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugsproblemer med fokus på demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken ved lægemiddelbrug 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 3 Ledige pladser
Medicinadministration m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 8 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens 0 Kontakt skolen
Personer med demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajouføring med DIGI 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
RKV med retning PAU 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Webdesign byro aabenraa