kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere

Valgte hold
Kursussted Social og Sundhedsskolen Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 27. januar 2020
Startdato 17. februar 2020
Slutdato 1. april 2020
Varighed 11,0 dage
Deltagerpris 6648,50 kr.
Pris for ledige 6648,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 6648,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540620amu010
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 27
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
Skolefagkode: 48256
Varighed: 11,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 6648,50 kr.
Pris for ledige: 6648,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 6648,50 kr.

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social ¿og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Formål:
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Indhold:
1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave3. Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet11. Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Borgere med misbrugsproblemer med fokus på demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken ved lægemiddelbrug 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 3 Ledige pladser
Medicinadministration m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 8 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens 0 Kontakt skolen
Personer med demens 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, Ajouføring med DIGI 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktikvejlederens kommunikation med elev/læring 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
RKV med retning PAU 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Webdesign byro aabenraa