kursus1    kursus2    kursus3    kursus4

 


  Fælles udbud af AMU-kurser i 2018/19 - klik her 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Borgere med multisygdomme 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer med fokus på demens 0 Kontakt skolen
Demens 4 Ledige pladser
Demens hos ældre med udvilkingshandicap 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder 1 Ledige pladser
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 2 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Pleje af den svært overvægtige borger 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever basis m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering m/fjernundervis. 2 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajouføring 3 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajouføring m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Psykiatri videreuddannelsesforløb 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 4 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 2 Ledige pladser
Sårbehandling, behandlingskrævende sår. 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn m/fjernundervis. 2 Ledige pladser
Tværfagligsektorielt arb. m. rehabilitering 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 2 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 6 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, m/fjernundervisning 2 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa