kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    Andre udbud 2021    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2021/2022


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Error

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke - Social og sundhedshjælper 1 Ledige pladser
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 1 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Angst og depression hos ældre 0 Kontakt skolen
Arbejde med ældre i eget hjem 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med kronisk sygdom 1 Ledige pladser
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor 21 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejlederuddannelse 0 Kontakt skolen
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 2 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 0 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens (Demens I) 0 Kontakt skolen
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 0 Kontakt skolen
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 Ledige pladser
Personer med demens, sygdomskendskab 0 Kontakt skolen
Personer med demens/Det meningsfulde liv(demensII) 0 Kontakt skolen
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 1 Ledige pladser
Sang og musik i relation med mennesker med demens 0 Kontakt skolen
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing af sygdomstegn 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder kommune, UC syd 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 1 Ledige pladser
Webdesign byro aabenraa