KONFERENCE I AABENRAA

FREMTIDENS ÆLDREPLEJE. MENNESKET FØRST.

BLIV KLAR TIL FREMTIDENS ÆLDREPLEJE

Du har helt sikkert hørt om Buurtzorg, men er du skarp på, hvordan arbejdet med faste, tværfaglige, selvstyrende teams kan anvendes i en dansk kontekst? Eller hvorfor metoden kan være et svar på de udfordringer, vi står overfor. Eller hvilke udfordringer metoden i sig selv indebærer?

Det største hvorfor er oplagt: Den ældre del af befolkningen vokser og udvikler sig. De tager i højere grad ejerskab over deres sundhed og livsstil, og de stiller større krav til det velfærdssamfund, der skal gribe dem, når kræfterne svinder. Samtidig mangler der uddannede hænder til at pleje det stigende antal plejekrævende ældre.

Situationen er kritisk og kræver, at ældreplejen udvikler sig i samme takt som de mennesker, der skal bruge den.

Derfor tilbyder vi dig en spændende dag, hvor vi bringer dig hele vejen rundt om Buurtzorgmodellen, de danske erfaringer og den målgruppe, som skal nyde godt af paradigmeskiftet.

Kort fortalt giver vi dig værktøjer og viden til at tage de bedste greb med hjem, så du kan være med til fremtidssikre den ældrepleje, vi får så hårdt brug for i fremtiden.

KONFERENCEN ER MÅLRETTET CHEFER, LEDERE OG POLITIKERE PÅ ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET MED INTERESSE I UDVIKLING OG FREMTIDSSIKRING AF ÆLDREOMRÅDET.

PROGRAM

Foto: Tommy Frost

Konferencier på dagen

Clement Kjersgaard er en af de mest fremstående danske journalister – kendt for sin hurtige og skarpe stil. Så du kan roligt glæde dig til en dag med vid og bid.

Foto: Tommy Frost

9.30-10.00

Morgenkaffe og registrering

10.00-10.15

Konferencen åbner

Ved Lotte Dalegaard, direktør, Sosu Syd og
Gunna Funder, direktør, Sosu Fyn

10.20-11.10

Buurtzorg modellen i Holland

By Thijs de Blok, COO, Buurtzorg

Thijs de Blok will discuss how the Buurtzorg principles enhance client outcomes and reduce costs in the Netherlands, serving as a global inspiration. He will emphasize the role of selfmanagement in creating meaningful jobs at Buurtzorg and the need to protect these practices.

11.10-11.45

Kaffe Først - Selvledende teams i ældreplejen i Haderslev Kommune

Ved Rebekka Daugaard Buhl, afdelingsleder, Haderslev Kommune

I oktober 2021 startede Haderslev Kommune de første afprøvningeraf Buurtzorg-inspireret ældrepleje med små, tværfaglige teams med selvstyrende elementer. Oplægget stiller skarpt på kommunens foreløbige erfaringer med, hvordan den hollandske model kan inspirere fremtidens ældrepleje, og ikke mindst hvad det betyder for borgerne, medarbejderne og de styringsmæssige greb.

11.45-12.30

Frokost

12.30-13.15

Erfaringer med selvledende teams i Ikast/Brande kommune

Ved Pia Kürstein Kjellberg, projektchef, VIVE

Pia Kjellberg fortæller om de foreløbige erfaringer med at oversætte Buurtzorg-modellen til dansk. Herunder om forsøget med Buurtzorg-modellen i Ikast-Brande og de mange forskelligartede udviklingsprojekter, der er sat i gang i de danske kommuner.

Foto: Les Kaner

13.15-14.15

Hvem er de nye gamle?

Ved Anne Glad, forbrugerekspert

Når vi taler om ældre, er det let at danne billeder på nethinden. Men i virkeligheden er vores seniorer en temmelig forskelligartet forsamling – og nogle helt andre typer end tidligere generationer. Der er nye værdisæt, nye holdninger og en helt ny attitude at forholde sig til. Det stiller nye krav til medarbejderne i fremtidens ældrepleje, der skal have nogle nye og anderledes kompetencer for at imødekomme og arbejde med ”de nye gamle”.

14.15-14.45

Hvordan fremtidssikrer vi socialog sundhedshjælperuddannelsen, så eleverne er rustet til fremtidens ældrepleje?

Udviklingskonsulent Anne Kirstine Flor, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Udviklingskonsulent Anne Kirstine Flor fremlægger resultaterne fra hendes undersøgelse fra 2023 blandt de 10 fynske kommuner.
Her har hun undersøgt og kortlagt de kompetenceområder, som kommunerne vurderer skal implementeres i social- og sundhedshjælperuddannelsen, så den afspejler tendenser og opgaveglidninger både nu og i fremtiden

Foto: Marie Hald

14.45-15.05

Ministeren byder ind

Ved Mette Kierkgaard, ældreminister

Ældreminister Mette Kierkgaard byder ind med regeringens visioner og planer for fremtidens ældrepleje.

15.05

Tak for i dag

TILMELDING

Pris

1.500 kr.

Sted

Sosu Syd, Bjerggade 4, 6200 Aabenraa.
Der er gratis parkering på skolens område på dagen.

Dato

12. marts 2024 kl 9.30-15.05.

Mere info

Hvis du vil vide mere: efteruddannelse@sosu-syd.dk

Tilmeld her

Tilmeldingen er bindende

FREMTIDENS ÆLDREPLEJE. MENNESKET FØRST.
Navn
Navn
Fornavn
Efternavn