Færdig med
folkeskolen…
Hvad nu?

Far til Nanna

billede 1 billede 2

Hvilken ungdomsuddannelse er bedst, når man vil være sygeplejeske?

Gymnasiet eller en SOSU-uddannelse?

“Som far til Nanna var jeg meget i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse, jeg skulle råde min datter til at tage. Nanna vil gerne være sygeplejerske, men hvilken indgang er bedst? Gymnasiet eller SOSU-assistent? Nanna går nu på SOSU Syd. Ved Ungdommens Folkemøde i København holdt hun en tale om, hvorfor hun er stolt af at have valgt en SOSU-uddannelse i stedet for at gøre som alle veninderne og vælge gymnasiet. Som far gør det mig stolt.”

Martin Fangel, far

Far, mor og alle spørgsmålene

Nej. Med de nye EUX-uddannelser er alle døre til videreuddannelse åbne. Med EUX-velfærd bliver man faglært SOSU-assistent, og man får en studentereksamen. Det vil sige at den unge efter SOSU-uddannelsen kan gå direkte ud i et spændende og udfordrende job i mange forskellige sektorer, og få et langt og spændende arbejdsliv med løbende efteruddannelse og avancement.

Men den unge kan også bruge sin eksamen til at søge ind på en videregående uddannelse. Når vi spørger vores elever på EUX-velfærd hvad de vil bruge deres eksamen til, svarer de alt fra læge til pædagog. Alt efter videreuddannelsesvalg, vil nogle skulle supplere med fag og niveauer. Men det sker også tit for unge med en STX.

Og forestil dig, at dit barn vil være sygeplejerske. Tager hun en EUX-velfærd, har hun – når hun er færdig – en enorm viden og erfaring inden for sygepleje. Hun har været i praktik og bevæger sig nu hjemmevant rundt i sundhedssektoren. Det er da den smukkeste gave man kan give et ungt menneske. Og finder hun så ud af at hun ikke vil være sygeplejerske alligevel, jamen så står alle døre åbne fordi hun valgte EUX.

Nej. Tager man den korte uddannelse til SOSU-hjælper, får man typisk arbejde i hjemmeplejen eller på et plejehjem. Men med SOSU-assistentuddannelsen er mange jobmuligheder åbne. SOSU-assistenter arbejder også i psykiatrien og på sygehuse og med mange forskellige opgaver inden for sygepleje.

Jo. Man kommer til at møde både syge og døende og tunge historier. Men man er ikke alene. Vores elever er i praktik i en stor del af deres uddannelse, og her har de en fast vejleder som har fået en særlig uddannelse i at tage sig af de unge og deres problemstillinger. De er meget bevidste om at det kan være svært at rumme det hele, derfor passer de rigtig godt på de unge elever. Men der bliver også hele tiden skubbet lidt til eleverne så de oplever små succeser og flytter sig.

Vi skal også huske at de unge som vælger en velfærdsuddannelse ofte, har et stort omsorgsgen. De vil rigtig gerne ud til mennesker der har det svært, og opleve at de kan hjælpe, støtte og lindre; og der findes næppe noget større i denne verden.

Nej. Vi tilbyder alt fra helt korte SOSU-hjælper uddannelser til EUX-velfærd.

SOSU-hjælperuddannelsen er den korteste uddannelse vi tilbyder, og her er fagligheden lettest. Men vi skal ikke glemme at vi har et af verdens fineste velfærdssamfund, og ingen ville drømme om at sende faglærte ud til svage borgere uden de er klædt på fagligt til fingerspidserne. Tiden på skolen er tæt pakket med sundhedsfag. Alt fra kost, lægemiddelbrug, sårpleje, diagnoser, rehabilitering og meget mere er på skemaet. Man ved en masse når man er færdig som SOSU-hjælper.

Som SOSU-assistent bliver det fagligt en del tungere. Her kommer der fx medicinhåndtering, farmakologi, samfundskundskab, etik, filosofi og dannelse ind på skemaet. Assistenterne skal være reflekterende og dannede mennesker som ser borgerne i større sammenhænge. Viden om sygepleje er helt i top, og assistenten kommer til at arbejde med alt fra ortopædi til skizofreni og tryksår – og de kan det hele.

Og så er der jo EUX-velfærd. Der kombinerer fagligheden fra SOSU-assistent med teoretiske fag på gymnasialt niveau.

På pædagogiske assistentuddannelsen er fagligheden også helt i top. Her lærer eleverne om barnets udvikling, natur og ude liv og meget mere. Som SOSU-assistenterne uddanner vi PA-eleverne til at bliver reflekterende og dannede mennesker.

Ja og nej. Selvfølgelig vil man have gode gamle venner fra folkeskolen og barndommen gennem hele sit liv, og intet uddannelsesvalg vil skille dem ad. Men de fleste får nye venner på deres ungdomsuddannelse. Venner de har meget til fælles med, fordi alle har samme lyst at hjælpe andre mennesker. På SOSU Syd har vi stort fokus på vores elevers trivsel op på at igangsætte aktiviteter på tværs af hold, uddannelser og årgange.

Mød vores undervisere