Job hos os: Ledelses-konsulent – tidsbegrænset stilling

Udgivet: 19.12.2022

Vi søger en ledelseskonsulent – vikariat

Opgaven som ledelseskonsulent er at yde ledelsesstøtte til Ressourcechefen, så chefen får de bedst mulige betingelser for at lede sit område. Opgaverne spænder vidt, og de konkrete opgaver afhænger af omverdenens politiske fokus, Ressourcechefens prioriteringer og den øvrige organisation.

Hvem er vi?

Du vil blive en del af vores teknisk-administrative personalegruppe, hvor ca. 20 medarbejdere er organiseret i mindre arbejdsfællesskaber inden for Stab, Service og Administration. Der er god stemning på tværs af arbejdsfællesskaberne, og vi har i 2022 haft et særligt blik for at skabe de bedst mulige arbejdsgange til gavn for både elever og medarbejdere.

I Stab, Service og Administration varetages en bred pallette af opgaver indenfor blandt andet elevadministration, kvalitetsudvikling, HR og økonomi. Opgaver, som er med til at understøtte vores vision, der har som mål at skabe uddannelser af så høj kvalitet, at uddannede fra SOSU Syd bliver de bedste inden for sundhed, omsorg og pædagogik i fremtidens velfærdssamfund.

Eksempler på opgaver, som du kommer til at arbejde med i 2023:

  • Udvikling og drift af kvalitetssystem til løbende intern kvalitetsudvikling og resultatvurdering
  • Skabe og udvikle god og solid ledelsesinformation, som passer til organisationens forskelligartede behov
  • Udvikling og organisering af arbejdet med databeskyttelse
  • Involvering i HR-processer og sparringspartner i forbindelse med overenskomster og personalejura

Derudover vil dine opgaver blandt andet være udarbejdelse af politikker, procedurer og retningslinjer samt at sætte dig ind i og holde dig orienteret omkring relevant lovgivning.

 

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobNotice.aspx?CompanyId=sosusyd&JobNoticeId=182