Har du brug for støtte og vejledning?
Vi tilbyder SPS-støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte.
SPS-støtte skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever.

Få den hjælp, du har brug for

Du kan få forskellige former for støtte, hvis du har faglige udfordringer pga. af en dokumenteret diagnose, handikap, ordblindhed eller andet. Det kan fx være en læsevejleder, ekstra tid til eksamener og prøver eller it-hjælpemidler.

Sådan får du SPS-støtte

For at få specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) skal du ved psykiske og fysiske udfordringer have en dokumenteret diagnose fra din læge/psykiater.
Er du ordblind, skal vi bruge dine testpapirer. Har du fået foretaget den nye tværgående ordblindetest, kan vi få adgang til dine testpapirer på ordblindtest.nu. Er du blevet testet med en anden test, skal du sende dine testpapirer til os. Hvis du ikke er blevet testet før, kan vi lave en test.

Hvis du tænker at du er berettiget til at få specialpædagogisk støtte (SPS-støtte) grundet det psykiske og du tænker det er en god ide at skolens søger SPS-timer, så vil det være en stor hjælp, hvis du

Udfylde samtykkeblanket og fremskaffe lægefagligt dokument, hvoraf det fremgår en diagnose og dit cpr. nr.

Du kan hente samtykkeblanketten – klik her:

Her kan du se, hvad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler dine oplysninger om dig klik her

På SOSU Syd gør vi alt hvad vi kan, for at guide dig trygt igennem din uddannelse. Derfor tilbyder vi en række forskellige studiestøttende aktiviteter som skal sikre at alle vores elever får en god oplevelse på uddannelsen.

Kontaktlærer
Som elev på SOSU Syd er du tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlærerens fornemmeste opgave er at støtte dig i din personlige og faglige udvikling. Din kontaktlærer ajourfører i samarbejde med dig desuden din uddannelsesplan.

Mentor
På SOSU Syd kan vi stille mentorer til rådighed for de elever der har behov for støtte og vejledning. Det gør vi for at sikre at du får en god oplevelse og gennemfører dit uddannelsesforløb.

Psykologisk støtte og rådgivning
Til de elever der har brug for det, tilbyder vi psykologisk bistand. Din kontaktlærer kan henvise dig til psykologisk rådgivning. Det sker via elevvejledningen.

Specialpædagogisk støtte – SPS
SPS skal sikre at alle elever og deltagere, på både korte og lange uddannelser, kan uddanne sig på lige fod med hinanden og alle andre, selv om man har en funktionsnedsættelse. Derfor tilbyder vi SPS. SPS tilbydes til en lange række af funktionsnedsættelser både fysisk og psykisk. Da 80 % af elever med SPS modtager støtte fordi de er ordblinde, er det i praksis vores læsevejledere der hjælper dig hvis du har brug for SPS uanset årsagen.

For elever og deltagere med bevilliget SPS indgås der individuelle aftaler ift. tilbud om særlige prøvevilkår.

Find mere viden om SPS

Har du brug for hjælp eller vejledning vedrørende SPS-støtte, så kontakt skolens SPS – ansvarlige:

 

 

Ansøgninger der vedrører ordblindhed:

 

Mette Lykshøj
Mail: MEL@sosu-syd.dkMobil: 40 48 23 51

 

 


 

Ansøgninger der vedrører Psykisk SPS – kontakt


Tom Larsen
Mail: TL@sosu-syd.dk
Mobil: 51160491

 

 

 

 

Samtykkeblanketten skal underskrives, hvis du ønsker at skolen ansøger om SPS. Hvis du er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under.

Link til samtykkeblanketter