En god start
Grundforløb

 

Grundforløb

Tre gode ting ved grundforløb

Ud at flyve

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb. Det er med til at garantere dig en sikker landing i SOSU-universet. På grundforløbene stifter du bekendtskab med en faglighed som du ikke har mødt før. Du skal lære at møde mennesker der hvor de er i livet, og du vil stifte bekendtskab med professionel omsorg.

Et, to, plus

Vi tilbyder tre forskellige grundforløb: grundforløb 1, grundforløb 2 og grundforløb+.
Grundforløbene er opdelt så alle kan finde et forløb som passer til deres behov og uddannelsesniveau. Vores grundforløb er tilrettelagt så de giver dig de bedst mulige forudsætninger for at komme godt i gang – uden at du bruger tid på noget du allerede har lært.

Du udvikler dig

På et grundforløb prøver du mange nye ting der udfordrer og udvikler dig fagligt og personligt. Du kan se frem til en aktiv og varieret skoledag. Vi dyrker motion, går ud i naturen, får besøg af børn og ældre, arbejder kreativt og digitalt. Noget vil du begå dig hjemmevant i, andet vil være nyt og udfordrende for dig. Vores undervisere og vejledere står klar til en snak hvis noget er svært. I vores studiecafé kan du få hjælp til skolearbejdet og meget mere.

Lige noget for dig? Læs mere her...

Du starter på Grundforløb 1 hvis det er under 14 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse. Er det mellem 14 og 24 måneder siden du gik ud af 9. eller 10. klasse, kan du vælge om du vil starte på Grundforløb 1 eller Grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger.

Grundforløb 1 er den indledende del af din erhvervsuddannelse, og er et forberedende og afklarende forløb som giver dig 20 ugers undervisning inden for erhvervsuddannelsernes indgang: Omsorg, sundhed og pædagogik.

Her kan du se frem til at du skal bevæge dig mindst 45 minutter pr. dag i gennemsnit. Du vil møde varierende undervisningsformer hvor der arbejdes med projekter, cases og gruppearbejde. I undervisningen vil der være både teori og praktisk afprøvning i skolens faglokaler og i nærmiljøet. Her vil vi gøre brug af bl.a. køkken, sengestuer, mountainbikes, multibane, it, værksteder og multisal.

På Grundforløb 1 har du erhvervsfag, dansk og valgfag. De to valgfag giver dig mulighed for blandt andet at vælge samfundsfag og engelsk.

Med et Grundforløb 1 har du fire valgmuligheder for Grundforløb 2: SOSU-hjælper, SOSU-assistent, EUX-velfærd og pædagogisk assistent.

Vil du være SOSU-assistent, har du tre muligheder: ordinær assistent, Digi Tech eller EUX-velfærd. Hvis du vil have mulighed for at vælge EUX efter dit GF1, skal du have valgfagene samfundsfag og engelsk.

Du kan starte på grundforløb 2, hvis:

 • Du har gennemført Grundforløb 1
 • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse.

Grundforløb 2 varer 20 uger

Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod den erhvervsuddannelse du gerne vil søge ind på bagefter. Vi tilbyder fire uddannelsesretninger på grundforløb 2: Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, EUX-velfærd og pædagogisk assistent.

Her kan du se frem til at du skal bevæge dig mindst 45 minutter pr. dag i gennemsnit. Du vil møde varierende undervisningsformer hvor der arbejdes med projekter, cases og gruppearbejde. I undervisningen vil der være både teori og praktisk afprøvning i skolens faglokaler og i nærmiljøet. Her vil vi gøre brug af bl.a. køkken, sengestuer, mountainbikes, multibane, it, værksteder og multisal.

På grundforløb 2 tilegner du dig særlig viden og kompetencer som du får brug for i dit fag. Du bliver forberedt til at klare grundforløbsprøven så du kan fortsætte på dit ønskede hovedforløb.

Grundforløb 2 SOSU-EUD

På uddannelsesretning mod SOSU-hjælper og SOSU-assistent har du følgende fag:

 • Uddannelsesspecifikke fag/SOSU-fag
 • Dansk
 • Naturfag
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse

Grundforløb 2 Digi Tech 

Går du med overvejelser om at vælge Digi Tech når du senere skal tage uddannelsen til SOSU-assistent, kan du allerede på grundforløb 2 ønske Digi Tech. På grundforløb 2 Digi Tech får alle fagene en digital toning, og der er særlig fokus på velfærds- og læringsteknologi.

Grundforløb 2 EUX-velfærd

På uddannelsesretningen EUX-velfærd har du følgende fag:

 • Uddannelsesspecifikke fag/SOSU-fag
 • Matematik C
 • Fysik C
 • Kemi C
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse

Grundforløb 2 PA

På uddannelsesretning mod pædagogisk assistent har du følgende fag:

 • Uddannelsesspecifikke fag/PA-fag
 • Idræt
 • Psykologi
 • Dansk
 • Samfundsfag

 

Grundforløb+ varer 10 uger

Grundforløb+ er et tilbud til dig som har brug for en grundig forberedelse inden grundforløb 2 SOSU. Vi præsenterer dig for området ”omsorg, sundhed og pædagogik” rettet mod uddannelsen som henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

GF+ klæder dig på til en erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Undervisningen er tilrettelagt med øvelser, træning og gruppearbejde. Det betyder at du får et bredt kendskab til arbejdsområderne som SOSU-medarbejder. Forløbet forbereder dig til grundforløb 2 og dit videre uddannelsesforløb.

GF+ er noget for dig hvis:

 • du vil afklares i forhold til dit fremtidige uddannelsesvalg
 • du ønsker at opkvalificerer dine generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer
 • du er to-sproget og ønsker at forbedre dit fagsprog

Efter GF+ kan du starte direkte på grundforløb 2.

På GF+ har du følgende fag:

 • Erhvervsfag
 • Kombinationsfag: dansk, regning, samfundsfag og praktikpladssøgning

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

 • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende
 • Dansk og matematik på G-niveau og har opnået mindst karakteren 02 i hvert fag
 • Danskuddannelse 3
 • Dansk som andetsprog. G- niveau
 • AVU G-niveau
 • FVU Matematik Trin 2
 • FVU Dansk Trin 4
 • Erklæret uddannelsesparat (under 25 år)

Hvis du har taget en uddannelse, der svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

Optagelsesprøve

Har du ikke bestået dansk og matematik i folkeskolen (eller tilsvarende), kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale med en uddannelsesvejleder.

Læs mere om optagelsesprøve [indsæt link]

Adgangskursus – kun GF+
Opfylder du ikke adgangskravene til grundforløb+, og er du over 25 år, har du mulighed for at følge et adgangskursus. Tag gerne en snak med vores uddannelsesvejledere. De kan hjælpe dig med om du opfylder kravene og om forløbet er relevant for dig.

EUX

For at komme ind på Grundforløb 1 – EUX, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve inden for de seneste 24 måneder.

Selvom du ikke har grundforløb1 EUX, så kan du godt påbegynde en EUX uddannelse.
Det forudsætter dog, at du har fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C niveau. Med denne dokumentation kan du uanset alder starte på grundforløb2 EUX.

Du kan kontakte vores uddannelsesvejledere for at høre om dine muligheder.

Du tilmelder dig et grundforløb og adgangskursus til GF+ via optagelse.dk

Alle uddannelser
Uanset din alder skal du vælge “ungdomsuddannelse” når du søger. Husk at medsende eksamenspapirer og eventuel dokumentation for erhvervserfaring når du søger ind. Hvis du er under 25 år, og har mulighed for for godskrivning, sker dette automatisk.

PAU
For at blive optaget på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelsen, skal du til en optagelsessamtale. Der er et begrænset antal pladser, så husk at vedhæfte dine eksamensbeviser, dokumentation for erhvervserfaring, samt en personlig ansøgning så vi ved hvorfor det er dig vi skal optage på uddannelsen.

EUX
Når du søger ind på EUX-velfærd, skal du huske at angive dette allerede, når du søger på grundforløb 1.

Se datoer for opstart på et grundforløb

Du kan få forkortet dit grundforløb 2 eller få godskrivning for udvalgte fag hvis du er over 25 år, du har relevant erhvervserfaring eller har anden uddannelse fx en studentereksamen. Vores uddannelsesvejledere kan hjælpe dig med om det er en mulighed for dig.

RKV – real-kompetence-vurdering
Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart, skal du deltage i en RKV inden du kan blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er lovbestemt og skal sikre at dine erfaringer bliver tilgodeset. RKV’en resulterer i mange tilfælde af en forkortelse af grundforløb 2.

Læs mere om RKV

Du er berettiget til SU under grundforløbet hvis du er over 18 år. Du kan søge SU en måned før uddannelsesstart, men først når du har fået besked om at du er optaget.

Læs mere om vilkår for SU her

Hvis du er over 25 år, har du krav på en læreplads og mulighed for at få løn under hele din uddannelse. Kontakt en uddannelsesvejleder hvis du har spørgsmål til løn på grundforløb 2.

Mød vores undervisere

billede 1

Du kan mere, end du tror

Island kaldte

på Anja

Mörk Hjukrunarheimili hedder plejecenteret i Reykjavik, hvor Anja Rosenmai Lorenzen var i praktik i 5 uger i 2022. Anja benyttede med stor glæde muligheden for at komme i oplæring i udlandet. En mulighed som mange af vores elever har.

Anja er 43 og bor i Mølby i nærheden af Sommersted. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men ville gerne arbejde med unge med psykiske udfordringer, og her skulle det vise sig, at SOSU-assistent var den rigtige vej.

– Selve praktikken på centeret var både god og dårlig, siger Anja: “Når jeg skulle følges rundt med nogle af de unge, var de ikke så gode til at inddrage mig i arbejdet, og jeg brugte meget
tid på bare at stå og se på. Men så gik jeg bare selv på jagt efter spændende beboere, og jeg fandt flere, som syntes jeg var sjov at snakke med. Jeg mødte bla. en tysker, og vi kunne tale
tysk sammen, for jeg er fra det tyske mindretal.”

Læs mere om oplæring i udlandet her.

Læs videre her Se alle