Fremtidens ældrepleje

Buurtzorg-modellen

Når vi arbejder i selvledende, selvstyrende eller faste teams, kræver det, at vi er i stand til at arbejde tværfagligt. Der ligger en kompleksitet i dét arbejde, og derfor er det nødvendigt, at alle i teamet kender til den kompleksitet og er bevidste om, hvilke kompetencer det kræver at arbejde på den måde.

Efteruddannelse til dine medarbejdere

- med fokus på Buurtzorg

SOSU Syd udbyder sammen med landets andre SOSU-skoler uddannelser og uddannelsespakker, der giver velfærdsmedarbejderne de kompetencer, fremtiden kalder på.

En stor del af vores uddannelser tager udgangspunkt i de nye tanker om faste, tværfaglige teams, hvor selvledelse er et vigtigt element. Vi udbyder også uddannelser inden for velfærdsteknologi, relationsarbejde og innovation, så vi får velfærdsmedarbejderne klædt på til at imødegå de skiftende krav til området.

Alle uddannelserne er AMU-uddannelser. Uddannelserne er typisk gratis for deltagere med en erhvervsuddannelse og ufaglærte. Arbejdsgivere kan desuden modtage VEU-godtgørelse for medarbejdere, der deltager i AMU-uddannelser.

 

Selvledelse, team, samarbejde og formidling – 6 dage

Ved denne sammensætning opnår medarbejderen kompetencer inden for ledelse, kommunikation og teamarbejde. Dette inkluderer evnen til at være selvledende, sætte mål i overensstemmelse med lovgivning og organisatoriske strategier, tage beslutninger, inddrage andre i opgaveløsningen, delegere opgaver, sikre brugerinddragelse og dokumentation, samt reflektere over og udvikle arbejdsprocesser. Derudover opnår medarbejderen viden om, hvordan teamet kan fungere optimalt, samt redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding, kommunikation og målsætning, hvilket styrker evnen til at bidrage til teamets mål og resultater.

Uddannelsen består af AMU-fagene:

  • Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 4 dage
  • Samarbejde i teams 2 dage

Kviknr.: 54540624amu155

Dato: 7. – 8.10. + 10. – 11.10. samt 21. – 22.10
Tilmeldingsfrist: 16.9.2024

Efter basispakken kan du vælge ud fra, hvilket perspektiv du skal arbejde med i fremtiden.

Ved at kombinere disse uddannelser opnår medarbejderen kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og plejepraksis. Dette inkluderer evnen til at samarbejde med borgere og kollegaer, anvende konfliktløsningsredskaber, indhente og videregive information, dokumentere arbejdsopgaver, organisere hjemmeplejen ud fra kommunale målsætninger, samt bidrage til at optimere tværfaglig pleje og rehabiliteringsforløb. Desuden kan medarbejderen bidrage til at optimere borgerens hverdagsliv ved at fokusere på ressourcer og belastninger, kulturelle og sociale faktorer samt reflektere over egne værdier for at sikre kvaliteten i indsatsen.

Uddannelsen består af AMU-fagene:

  • Teamorganiseret hjemmepleje 4 dage
  • Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet 4 dage

Her får deltageren værktøjer og metoder til at håndtere og deltage konstruktivt i forandringsprocesser på arbejdspladsen, samtidig med at de udvikler evnen til at forstå og håndtere konflikter professionelt og med respekt for den enkelte. Derudover styrkes medarbejderens evne til at forbedre borgerens hverdag ved at kunne identificere og arbejde med ressourcer og belastninger i deres dagligliv, samt bidrage til at optimere tværfaglige pleje- og rehabiliteringsforløb gennem systematisk indsamling og formidling af relevante oplysninger. Denne kombination af kompetencer ruster medarbejderen til at levere en kvalitetspræget indsats, der både fremmer trivsel og styrker pleje- og omsorgsindsatsen for borgerne.

Uddannelsen består af AMU-fagene:

  • Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage
  • Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet 3 dage
  • Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet 4 dage

Kviknr.: 54540624amu156

Dato: 7. – 8.11. + 4. – 6.12. + 9. – 10.12. samt 18. – 19.12.
Tilmeldingsfrist: 17.10.2024

Ved at kombinere uddannelserne opnår medarbejderen en bred vifte af kompetencer til at navigere og bidrage effektivt i komplekse arbejdssituationer, hvilket styrker både evnen til at tilpasse sig organisatoriske ændringer og til at sikre et positivt og konstruktivt arbejdsmiljø. Dette inkluderer evnen til at anvende værktøjer og metoder til at fremme forandringsprocesser, samarbejde med borgere og kollegaer, indsamle og videregive information, dokumentere arbejdsopgaver samt håndtere konflikter professionelt og konstruktivt med respekt for den enkelte. Dette inkluderer evnen til at anvende mentalisering som tilgang og metode til at styrke relationer og derved bedre at kunne forstå eller tolke andres tanker, følelser og intentioner korrekt, eller hvor man evt. selv har begrænset evne til at reflektere over egne tanker og følelser. Derved at styrke egen mentaliseringsevne

Uddannelsen består af AMU-fagene:

  • 44785 Teamorganiseret hjemmepleje 4 dage
  • 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage
  • 48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 3 dage

Vil du have vores uddannelsesoversigt?

Download PDF her

Sæt kryds i kalenderen den 3. september

SÆT X I KALENDEREN DEN 3. SEPTEMBER 2024
Tirsdag den 3. september 2024 holder Social- og Sundhedsskolen Fyn og SOSU Syd en temadag for ledere på tværs af kommunerne i Region Syddanmark.

Dagen dedikeres til inspiration og erfaringsudveksling, hvor vi dykker ned i temaer omkring arbejdet med faste teams i ældreplejen.

Følg med på vores hjemmeside, hvor tilmelding og program bliver offentliggjort.