Fremtidens ældrepleje

uddannelser

Selvledelse

40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet – 4 dage

49376 Samarbejde i teams – 2 dage

Ved denne sammensætning opnår medarbejderen kompetencer inden for ledelse, kommunikation og teamarbejde. Dette inkluderer evnen til at være selvledende, sætte mål i overensstemmelse med lovgivning og organisatoriske strategier, tage beslutninger, inddrage andre i opgaveløsningen, delegere opgaver, sikre brugerinddragelse og dokumentation, samt reflektere over og udvikle arbejdsprocesser. Derudover opnår medarbejderen viden om, hvordan teamet kan fungere optimalt, samt redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding, kommunikation og målsætning, hvilket styrker evnen til at bidrage til teamets mål og resultater.

 

Team og borger

40596 Hverdagslivet som indsatsområde i
SOSU-arbejdet – 4 dage

 

Ved denne sammensætning opnår medarbejderen kompetencer inden for ledelse, kommunikation og teamarbejde. Dette inkluderer evnen til at være selvledende, sætte mål i overensstemmelse med lovgivning og organisatoriske strategier, tage beslutninger, inddrage andre i opgaveløsningen, delegere opgaver, sikre brugerinddragelse og dokumentation, samt reflektere over og udvikle arbejdsprocesser. Derudover opnår medarbejderen viden om, hvordan teamet kan fungere optimalt, samt redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding, kommunikation og målsætning, hvilket styrker evnen til at bidrage til teamets mål og resultater.