Forråelse er alles ansvar

Udgivet: 17.10.2022

”Når der kommer en mediesag om svigt i plejesektoren, farer alle i flint. Reaktionerne er de samme som ved tidligere skandalesager. Det starter med udskamning, fordømmelse og forargelse. Der er hurtige meninger i øst og i vest om, hvem der har skylden, og pludselig er der ikke forståelse for, at forråelse er ingens skyld, men alles ansvar.”

Birkmose på SOSU Syd
Psykolog Dorthe Birkmose, har i en årrække beskæftiget sig med forråelsesrisikoen blandt velfærdsmedarbejdere, og i sidste uge havde vi hende på besøg på skolen hele dagen, så hun kunne gøre både elever og færdiguddannede klogere på forråelsesprocessen og vejen væk fra den.

Forråelse sniger sig ind på medarbejdere på steder, hvor der ofte er en meget stram styring eller for få hænder til for meget arbejde. De svære rammer gør, at medarbejderne prøver at tænke mindre, føle mindre og bekymre sig mindre, end man egentlig gør. Det ses, når medarbejdere og ledere giver op og forsøger at gøre sig kyniske og ligeglade ved at overbevise sig om, at der alligevel intet er at stille op.

Der er en vej
Men der er noget, man kan gøre, understreger Dorthe Birkmose, der har skrevet flere bøger om emnet.

-Der er uanede muligheder og metoder at anvende i samarbejdet med andre mennesker. Der er altid mere at gøre, siger Dorthe Birkmose

-Hvis man havner i en faglig blindgyde, har man brug for hjælp. Man har brug for kollegernes og ledernes hjælp til at komme i tanke om, at man kan gøre noget andet. Men i første omgang handler det om hjælp til at turde tænke tanken, at man er faret en smule vild, og at man måske har mistet dem, man er ansat til at hjælpe, af syne, siger Dorthe Birkmose. Det skal føles trygt at tale om fejl og mangler – der skal med andre ord være en høj grad af psykologisk tryghed.

Tavshedskultur
Vi har alle været igennem nogle drøje år, hvor det ikke har været politisk og ledelsesmæssigt acceptabelt at tale om fejl, mangler og problemer. Tavshedskultur kan være en vej til forråelsen, og det at tale om det svære er en del af vejen ud.

-Nu taler vi om forråelse som en naturlig reaktion på følelsen af afmagt, omsorgstræthed og moralsk stress. Det, der især har flyttet sig, er, at det nu også er ledere og topledere, der begynder at forstå, at hvis vi skal undgå forråelse, skal vi arbejde med de dybe problemer, som forårsager forråelsen, forklarer Dorthe Birkmose.

På SOSU Syd arbejder vi løbende med at klæde vores elever og kursister på til at håndtere svære arbejdssituationer uden at ty til uhensigtsmæssige copingstrategier, blandt andet derfor var Dorthe Birkmose forbi.

 

Man kan finde mange grundige beskrivelser af arbejdet væk fra forråelse i Dorthe Birkmoses bøger, webinarer og foredrag. Se mere på www.dorthebirkmose.dk

 

Kilde Fagbladet FOA 2021