Førstehjælp ved hjertestop

Udgivet: 18.06.2024

Basisuddannelse

Her lærer du at genken­de symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt. Der er undervisning fra 17.30 – 21.30 i Arena Aabenraa.

  • Vi skal arbejde med overlevelseskæden og hjerte-lunge-redning.
  • Du lærer at bruge en af AED/hjertestarter.
  • Du lærer at fjerne fremmedlegemer i luftvejene.
  • Du lærer også at lejre bevidstløse og alarmere relevante myndigheder.
  • Du lærer at håndtere en bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, selvstændigt og i samarbej­de med andre, jf. ERC guidelines for basal genop­livning.
  • Du lærer at give relevant førstehjælp til en person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
  • Du lærer også at anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Målgruppe:

Alle.

Uddannelsen målrettes børn og voksne alt efter deltagernes behov.

Kursusdag 5. november 2024

TILMELDING:
Du tilmelder dig på sikkermail@sosu-syd.dk
att: Efteruddannelse 24idv15
Ved tilmelding oplyses navn+ cpr-nummer, arbejdssted,
arbejdsstedets EAN-nummer eller
CVR-nummer, og hvem der skal modtage regningen.
Hvis du ikke har et EAN- eller CVR-nummer, bedes
du skrive din adresse i mailen.