Førstehjælp ved hjertestop

Udgivet: 09.10.2023

Her lærer du at genken­de symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt. Der er undervisning fra 17.30 – 21.30 i Arena Aabenraa.

  • Vi skal arbejde med overlevelseskæden og hjerte-lunge-redning.
  • Du lærer at bruge en af AED/hjertestarter.
  • Du lærer at fjerne fremmedlegemer i luftvejene.
  • Du lærer også at lejre bevidstløse og alarmere relevante myndigheder.
  • Du lærer at håndtere en bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, selvstændigt og i samarbej­de med andre, jf. ERC guidelines for basal genop­livning.
  • Du lærer at give relevant førstehjælp til en person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
  • Du lærer også at anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Målgruppe:

Alle.

Uddannelsen målrettes børn og voksne alt efter deltagernes behov.

Opstart den 8. november 2023  

Tilmeldingsfrist den 25. oktober 2023

Du tilmelder dig på sikkermail@sosu-syd.dk
att: Efteruddannelse 23idv19