Farmakologi i somatikken

Udgivet: 16.01.2024

På dette AMU-forløb er der fokus på medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Der er også uddybende undervisning i lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik.

Hvad får du ud af AMU-forløbet?Du uddyber din viden om farmakologi

  • Du lærer at give medicin subkutant.
  • Du får mere viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik.
  • Du lærer at handle ud fra lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser.
  • Du vil lære at observere borgeren i forhold til virkning og bivirkning, kontraindikation og forgiftning.
  • Du vil også få viden om, delirium og allergiske reaktioner.
  • Du vil lære at bruge net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab.
  • Vi arbejder også med at udføre lægemiddelregning på udvidet niveau.

 

Målgruppe:
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor.

Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen “Medicinadministration”.

 

Opstart den 8. april 2024
Tilmeldingsfrist den 10. marts 2024